Νέα πρότυπα για τα καύσιμα πλοίων με στόχο τη μείωση των οξειδίων του θείου στη Μεσόγειο

19 Dec 2022, 09:12 | ΦΟΡΕΙΣ

TornosNews.gr

Νέα πρότυπα για τα καύσιμα πλοίων με στόχο τη μείωση των οξειδίων του θείου στη Μεσόγειο

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συμφωνία στην οποία κατέληξε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) για την ενίσχυση της προστασίας της Μεσογείου, η οποία περιλαμβάνει σημαντική αυστηροποίηση των κανόνων για τα καυσαέρια των πλοίων. Ο χαρακτηρισμός της Μεσογείου ως περιοχής ελέγχου των εκπομπών οξειδίων του θείου θα μειώσει σταδιακά τις εκπομπές αυτών των αερίων κατά σχεδόν 80%, ενώ θα μειώσει και τις εκπομπές επιβλαβών σωματιδίων λεπτής σκόνης (ΑΣ2,5) κατά σχεδόν 25%, με μεγάλα οφέλη για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Τα οξείδια του θείου είναι καυσαέρια από κινητήρες πλοίων που καταναλώνουν καύσιμα τα οποία περιέχουν θείο. Πέραν του ότι βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία, προκαλούν επίσης οξίνιση των υδάτων και του εδάφους. Ο χαρακτηρισμός της Μεσογείου ως περιοχής ελέγχου των εκπομπών σημαίνει ότι από την 1η Μαΐου 2025 τα πλοία θα υποχρεούνται να χρησιμοποιούν καύσιμα με μειωμένη περιεκτικότητα σε θείο. Η επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων θα μειωθεί από το ισχύον όριο του 0,5% σε 0,1%. Η μείωση αυτή αναμένεται να αποτρέψει τουλάχιστον 1.000 πρόωρους θανάτους ετησίως και να μειώσει κατά 2.000 τον αριθμό των νέων κρουσμάτων παιδικού άσθματος ετησίως.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 300.000 πρόωροι θάνατοι σε ετήσια βάση οφείλονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση στην ΕΕ. Η Επιτροπή αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση προχωρώντας σε σημαντική αναθεώρηση της νομοθεσίας για την ποιότητα του αέρα, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για μηδενική ρύπανση.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να προετοιμάζεται για την εφαρμογή της περιοχής ελέγχου των εκπομπών στη Μεσόγειο, η οποία θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα. Ομοίως, η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει μελλοντικές πρωτοβουλίες των παράκτιων κρατών της ΕΕ που αποσκοπούν στη δημιουργία πρόσθετων περιοχών ελέγχου των εκπομπών, οι οποίες θα καλύπτουν όλα τα ύδατα της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω περιφερειακών συμβάσεων για τις θάλασσες.
 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα