Δίκτυο Επιχειρηµατιών Πανδρόσου “Agora of Pandrossou”- προβολή ως περιοχή – ταυτότητα για την Αθήνα

30 May 2015, 14:25 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

TornosNews.gr

Δίκτυο Επιχειρηµατιών Πανδρόσου “Agora of Pandrossou”- προβολή ως περιοχή – ταυτότητα για την Αθήνα

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Ένας παραδοσιακός πεζόδροµος που συνδέει την Μητρόπολη Αθηνών µε το Τζαµί Τζισταράκη στο Μοναστηράκι η οδός Πανδρόσου, αποτελεί όπως και η περιοχή γύρω από αυτήν, ένα σταυροδρόµι“εποχών” και πολιτισµών. Μία ανάσα από την Ακρόπολη και την Αρχαία Αγορά φιλοξενεί τους δύο τελευταίους αιώνες µία δηµιουργική κυψέλη µικρών οικογενειακών επιχειρήσεων.

Με αφετηρία τον ενθουσιασµό και την πίστη στη δυναµική της συγκεκριµένης περιοχής µια άτυπη οµάδα επιχειρηµατιών προχώρησε το 2012 σε µια πρωτοβουλία προβολής του δρόµου. Το Pandrossou Street Market επέδειξε, σε συνεργασία πάντα µε τη δηµόσια και ιδιωτική πρωτοβουλία, έντονη δραστηριότητα σε ποικίλους τοµείς (πολιτιστικές εκδηλώσεις, εξωραϊσµός της περιοχής µε οµαδική εργασία, τουριστική προβολή, εκπαιδευτικές και φιλανθρωπικές δράσεις, διαδικτυακή προβολή).

Ως άτυπη οµάδα, έγινε µέλος της διαδικτυακής πλατφόρµας ΣυνΑθηνά του ∆ήµου Αθηναίων για οµάδες πολιτών, συµµετείχε ενεργά στο ∆ίκτυο Συνεργατών της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής & Αργοσαρωνικού και σε συνεργασία µε τον Εµπορικό Σύλλογο Αθηνών φιλοξένησε την αποχαιρετιστήρια εκδήλωση του διεθνούς συνεδρίου TBEX Europe 2014.

Σήµερα η άτυπη αυτή οµάδα µετεξελίσσεται, οργανώνεται και αποκτά νοµική υπόσταση.

Πιστεύοντας στη σηµασία της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα και µε την υποστήριξη του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, προχωρά στην κατάρτιση ενός Σχεδίου ∆ράσης Συνεργατικού Σχηµατισµού (∆ικτύου) και στη σύσταση του «Συλλόγου Επιχειρηµατιών και Φίλων Περιοχής Πανδρόσου».

Κύριοι σκοποί του ∆ικτύου “Agora of Pandrossou” είναι η προβολή της περιοχής της Πανδρόσου ως περιοχή – ταυτότητα για την Αθήνα και η εδραίωση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από τις επιχειρήσεις της, αναβαθµίζοντας την έννοια του όρου «τουριστικό» (είδος ή κατάστηµα) που συχνά είναι παρεξηγηµένος, τόσο από ξένους, όσο και από Έλληνες επισκέπτες.

Το ∆ίκτυο, µεταξύ άλλων, στοχεύει:

• στην ανάδειξη της ιστορίας της περιοχής από την αρχαιότητα έως σήµερα

• στη σύνδεση λαών, τεχνών και πολιτισµών

• στην προαγωγή της γνώσης γύρω από παραδοσιακά ελληνικά επαγγέλµατα

• στο συµµετοχικό σχεδιασµό και λήψη αποφάσεων

• στη δικτύωση και συνοµιλία µε αντίστοιχες εµπορικές οδούς ελληνικών πόλεων και ευρωπαϊκών κρατών

• στη δικτύωση και συνεργασία µε την ιδιωτική πρωτοβουλία και κοινωνία των πολιτών

• στη συµβολή δηµιουργίας κοινής ταυτότητας για την τοπική αγορά (street branding) και για την πόλη της Αθήνας (city branding)

• στη δικτύωση και συνεργασία µε το δηµόσιο τοµέα

Καθώς, η συνεργασία και η συνένωση δυνάµεων είναι ο µόνος τρόπος για να αντιµετωπίσουν οι µικρές επιχειρήσεις σήµερα τον ανταγωνισµό, το ∆ίκτυο θα αγκαλιάσει όλους τους επιχειρηµατίες της περιοχής ώστε να ζουν και να εργάζονται σε µια ζωντανή, όµορφη και καθαρή περιοχή.

Σε ένα σταθερό πόλο έλξης επισκεπτών και κατοίκων της Αθήνας

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα