Impossible Mission και Ικανότητα Φέρουσα (II)

Impossible Mission και Ικανότητα Φέρουσα (II)
 • Tου Γιώργου Δρακόπουλου (*)

H φέρουσα ικανότητα (ΦΙ) είναι ένα πολύ κρίσιμο μέγεθος, όταν  η αειφορία  είναι  το ζητούμενο της τουριστικής ανάπτυξης. Άρα, πρέπει να την μετρήσουμε/υπολογίσουμε. Είδαμε ότι γι’ αυτό χρειαζόμαστε: α. τουριστικούς προορισμούς με σαφή όρια και β. ένα πλήθος στοιχείων σχετικά με κλίνες, αφίξεις, διανυκτερεύσεις, ημερήσιους επισκέπτες, εισαγόμενο εργατικό δυναμικό συν στοιχεία σχετικά με κατανάλωση ενέργειας, κυκλοφοριακή φόρτιση, διαχείριση απορριμμάτων, λυμάτων και λοιπά στατιστικά, που δεν είναι ακριβώς το δυνατό μας σημείο. Προτείνω λοιπόν, να αλλάξουμε πίστα και από «μέτρηση/υπολογισμό», να πάμε στην «προσέγγιση/εκτίμηση». Με άλλα λόγια, ας  επιχειρήσουμε την αξιοποίηση του concept της ΦΙ. 

Το εγχείρημα εξακολουθεί να είναι δύσκολο. Πρέπει να γίνει, όχι μόνο επιλογή κατάλληλων δεικτών, αλλά και εκτίμηση/προσέγγιση του εύρους τιμών που θα πρέπει να λαμβάνουν, ώστε να συμβάλλουν πραγματικά στην αειφορία. Όλο αυτό, αναγνωρίζοντας την κάθε άλλο παρά ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη της χώρας μας, σε περιφερειακό επίπεδο.

Η διεθνής βιβλιογραφία προκρίνει και χρησιμοποιεί κατά κόρον τους εξής δύο δείκτες: 1. Τουριστική Ένταση και 2. Τουριστική Πυκνότητα. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται με συντομία οι ορισμοί που δίνουν σε αυτούς τους δύο δείκτες ο ΠΟΤ (UNWTO) (1), το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδίων & Τουρισμού (WTTC) (2) και η Eurostat (3). 

Στον δείκτη «Τουριστική Ένταση», η συσχέτιση των αφίξεων/διανυκτερεύσεων με τον πληθυσμό δεν οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα, διότι, κάθε φορά που αυξάνεται ο πληθυσμός, ο προορισμός θα μπορεί να δέχεται περισσότερες αφίξεις, αγνοώντας  χωρικούς περιορισμούς και αυξανόμενες περιβαλλοντικές πιέσεις. Επίσης, οι προαναφερθέντες δείκτες ΔΕΝ λαμβάνουν υπόψη τους ημερήσιους επισκέπτες. Ενώ λοιπόν, οι ημερήσιοι επισκέπτες επιβαρύνουν τα δίκτυα (οδικό, ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης) και παράγουν απορρίμματα σε σημαντικό βαθμό, δε συνυπολογίζονται στις τιμές των δεικτών της τουριστικής πυκνότητας και της τουριστικής έντασης.  Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να βρεθεί τρόπος υπολογισμού ενός «ισοδύναμου διανυκτερεύσεων» για τους ημερήσιους επισκέπτες.  

Ο υπολογισμός του κοινωνικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ημερήσιων επισκεπτών είναι από δύσκολος στη θεωρία έως αδύνατος στην πράξη. Προτείνω μια εναλλακτική προσέγγιση, που βασίζεται στην κατά κεφαλή δαπάνη. Δηλαδή, να συγκρίνουμε την κατά κεφαλή ημερήσια δαπάνη όσων διανυκτερεύουν, με την κατά κεφαλή δαπάνη των ημερήσιων επισκεπτών και να δημιουργήσουμε το «ισοδύναμο διανυκτέρευσης». 

Στη βιβλιογραφία, απαντάται επίσης ο «Δείκτης Τουριστικής Λειτουργίας-ΔΤΛ» (4), ο οποίος συνδέει τον αριθμό των κλινών ενός προορισμού με τον μόνιμο πληθυσμό του, για να εκτιμήσει την τουριστική ένταση. Ειδικότερα, ο ΔΤΛ ορίζεται ως «(αριθμός κλινών x 100)/μόνιμος πληθυσμός». Για τον συγκεκριμένο δείκτη έχουν δοθεί τιμές αναφοράς, οι οποίες όμως πρέπει να αντιμετωπίζονται με πολύ μεγάλη προσοχή (5). Αυτό, διότι ο ΔΤΛ πρωτοεφαρμόστηκε σε προορισμούς της κεντρικής Ευρώπης πριν πολλά χρόνια και δε λαμβάνει υπόψη του μεταβλητές, όπως πχ. τους ημερήσιους επισκέπτες και το εισαγόμενο εργατικό δυναμικό. Επίσης, αγνοεί τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών προορισμών.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, θεωρώ -με διαφορά- πιο σημαντική την «Τουριστική Πυκνότητα». Ο υπολογισμός της όμως να γίνεται κατά προτεραιότητα με τη χρήση του δείκτη «συνολικός αριθμός κλινών ανά km2» (6) και στη συνέχεια με τις «αφίξεις/διανυκτερεύσεις ανά km2». Αυτό για δύο λόγους: πρώτον, λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές πέσεις και δεύτερον, διότι είναι λιγότερο δύσκολο να μετρηθούν οι κλίνες σε σχέση με τις αφίξεις/διανυκτερεύσεις. Αν τώρα υποθέσουμε ότι γνωρίζουμε το μόνιμο πληθυσμό και το εισαγόμενο εργατικό δυναμικό, τότε παραμένει η ανάγκη υπολογισμού του «ισοδύναμου διανυκτερεύσεων».

Στο επόμενο σημείωμα, θα γίνει μια αρχική προσέγγιση για την αξιοποίηση του concept της ΦΙ μέσα στο πλαίσιο που οριοθετείται από τα όποια όρια της τουριστικής ανάπτυξης, την έλλειψη στοιχείων, το πολιτικό κόστος και την ανάγκη για συνεργασίες.  

(1) UNWTO, 2023, “Statistical Framework for Measuring the Sustainability of Tourism (SF-MST)”
(2) WTTC & McKinsey & Company, 2017, “Coping with success-Managing overcrowding in tourism destinations”.
(3) Eurostat, 2022, (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained).
(4) Defert, P. 1972,“Le tourisme et les activités touristiques. Essay d’intégration”. CET – Les Cahiers du tourisme 19.
(5) Boyer, M. 1972, “Le Tourisme”, Editions du Seuil, Paris. / Borzyszkowski J. et all, 2014. “Spatial diversity of tourist function development: the municipalities of Poland’s West Pomerania province”.
(6) Girard P.S.T., 1968, “Geographical aspects of tourism in Guernsey”, La Société Guernésiaise Reports and Transactions, 18(2).

------------------------------

* O Γιώργος Δρακόπουλος είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων, πάλαι ποτέ Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ και Πρόεδρος των Affiliate Members United Nations Tourism.    

Διαβάστε επίσης

Φέρουσα ικανότητα: Mission Ιmpossible (Ι)

Ο υπερτουρισμός και η ανάγκη για περισσότερη βιταμίνη C

Το μοντέλο της εποχικότητας και γιατί αυτό ΔΕΝ αλλάζει

Εποχικότητα, επέκταση περιόδου και στη μέση αοριστολογία

Τουριστικός προορισμός: προτεινόμενος λειτουργικός ορισμός ως βάση για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 14/07 20:35

  Ειδικός Σύμβουλος τουρισμού για τον δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων

 2. 14/07 20:30

  Δήμος Ελαφονήσου: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 3. 14/07 20:20

  Γιορτή Ψαράδων στα Μεσάγγαλα Λάρισας

 4. 14/07 20:10

  Ποιον ωφελεί τελικά ο (υπερ)τουρισμός;

 5. 14/07 12:02

  Νυχτερινός φωτισμός κάστρου Χώρας Σαμοθράκης

 6. 14/07 07:43

  Δήμος Σύμης: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 7. 14/07 06:44

  Κως: Μείωση των ορίων ταχύτητας στα 50 χλμ. όπου υφίσταται όριο 60 και 70 χλμ.

 8. 13/07 16:42

  Γιορτή Σαρδέλας στο Στόμιο Λάρισας

 9. 13/07 13:31

  Παρατεταμένο διάστημα πολύ υψηλών θερμοκρασιών τον φετινό Ιούλιο

 10. 13/07 10:18

  Συνεργασία Netflix – ΕΟΤ: "Streaming" σε όλο τον κόσμο για το ελληνικό τουριστικό προϊόν

 11. 13/07 10:15

  2ο Φεστιβάλ Παραδοσιακής Πίτας του Πηλίου τα Ζυμώματα…της Συκής τα Ανταμώματα

 12. 13/07 10:14

  Γιορτή Πλιγουριού στους Χαλκιάδες Λάρισας

 13. 12/07 18:14

  Πτώχευση FTI | Το DRSF ξεκινά τη διαδικασία αποζημίωσης

 14. 12/07 14:43

  Hellenic Seaplanes | Πτήσεις γνωριμίας με υδροπλάνα πάνω από τις Σποράδες και τη Σκύρο

 15. 12/07 14:40

  Με ψηφιακά μέσα ο εντοπισμός της αυθαίρετης δόμησης

 16. 12/07 14:33

  Υπερψηφίστηκε το σ/ν του Υπουργείου Τουρισμού - οι βασικές διατάξεις του νέου νόμου - η ρύθμιση για τους ξεναγούς

 17. 12/07 14:06

  Συνεργασία Aegeo Spas με την [comfort zone] ως αποκλειστικός spa operator στη Σαντορίνη στο Santo Collection Resorts & Villas

 18. 12/07 11:52

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου - Δημήτρης Καλαντζής | Masters’ Voice - Μάνος Χατζιδάκις - Βασίλης Τσιτσάνης

 19. 12/07 11:37

  Η Κατερίνα Ευαγγελάτου παρουσίασε στην Κίνα performance επάνω στον Ιππόλυτο

 20. 12/07 11:32

  ΕΟΤ: Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Κέα προβάλλονται στη γαλλική αγορά

 21. 12/07 10:52

  Ευρωπαίοι πολίτες: «Δεν μισούμε τους τουρίστες, αλλά τον υπερτουρισμό»

 22. 12/07 10:34

  Ισπανικός τουρισμός | Εκρηκτική αύξηση αφίξεων παρά τις διαδηλώσεις κατά του υπερτουρισμού

 23. 12/07 10:10

  Τουρισμός για όλους - Ο εσωτερικός τουρισμός ενισχύει τη βιωσιμότητα των προορισμών

 24. 12/07 10:07

  Αμερικανικός τουρισμός: Το 50% του χρόνου διακοπών ξοδεύεται σε κορυφαία αξιοθέατα

 25. 12/07 07:52

  Χαμηλές πτήσεις για τον τουρισμό στη Ρωσία

 26. 12/07 07:51

  Μειώθηκε η τουριστική κίνηση από το Ισραήλ

 27. 12/07 07:49

  Πανεπιστήμιο Πατρών: Διαγωνισμός για μίσθωση δωματίων στην πόλη του Αγρινίου

 28. 12/07 07:48

  Τρεις αρνητικές γνωμοδοτήσεις για πλωτές εξέδρες στην Πάρο

 29. 12/07 07:46

  Ιταλία: Ανάκαμψη με υποτονικούς ρυθμούς

 30. 11/07 21:01

  Τουρισμός | Marabu: Δυναμικό πρόγραμμα πτήσεων στη Μεσόγειο το 2025 - Ελλάδα και Ισπανία οι βασικές αγορές της

 31. 11/07 20:37

  Όλγα Κεφαλογιάννη | Το νομοσχέδιο ανοίγει έναν νέο κύκλο ποιοτικής ανάπτυξης του τουρισμού

 32. 11/07 16:39

  Ο ΕΟΤ στο UEFA Euro 2024 με ψηφιακή διαφημιστική καμπάνια στη Γερμανία

 33. 11/07 16:36

  Η Air France εγκαινίασε την απευθείας πτήση προς την Καλαμάτα

 34. 11/07 16:01

  Τουρισμός: «Μπουμ» στις αναζητήσεις των Αράβων για καλοκαίρι στην Αθήνα – Στα αγαπημένα τους νησιά η Μύκονος

 35. 11/07 13:26

  Σε ένα πράγμα έπεσα έξω με την Ελλάδα, δηλώνει ο Νομπελίστας καθηγητής Οικονομικών

 36. 11/07 12:24

  Τουρισμός 2024 | Ανακατεύεται η τράπουλα στην Ευρώπη – Σε επιτάχυνση οι αφίξεις και οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα

 37. 11/07 12:21

  Βαλεαρίδες Νήσοι | Σχέδιο της κυβέρνησης για 3.000 σπίτια με ενοίκιο κάτω του 30% της αγοράς

 38. 11/07 11:36

  AEGEAN: Πάνω από 7,3 εκατ. επιβάτες το α' εξάμηνο, αύξηση 9% της επιβατικής κίνησης

 39. 11/07 11:30

  Έτσι είναι το One&Only Kéa Island που άνοιξε στην Τζιά

 40. 11/07 11:26

  Τουρισμός | Περισσότερα μικρής διάρκειας ταξίδια θέλουν οι Αμερικανοί το καλοκαίρι

 41. 11/07 11:05

  TUI Ηνωμένου Βασιλείου | Πρώτη η Ελλάδα στις αναζητήσεις για διακοπές μετά τις εκλογές

 42. 11/07 10:54

  Βρετανικός τουρισμός | Διακοπές στο εξωτερικό αυτό το καλοκαίρι θέλει το 83%- ο κακός καιρός οδηγεί σε κρατήσεις

 43. 11/07 10:36

  Τι συζητήθηκε στη συνάντηση Νίκης Κεραμέως με εκπροσώπους του ΣΕΤΕ και της ΕΣΕΕ

 44. 11/07 10:04

  Το Dolce by Wyndham Versailles άνοιξε τις πύλες του στο φημισμένο Domaine Du Montcel στη Γαλλία

 45. 11/07 09:12

  Θεσπίζεται η ηλεκτρονική εφαρμογή “e – Ναυλοσύμφωνο” για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής

 46. 11/07 07:34

  Διαγωνισμός | Δράσεις προβολής του προορισμού Πελοπόννησος

 47. 11/07 07:33

  Πόσοι άνθρωποι πνίγονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα και γιατί

 48. 11/07 07:31

  Δήμος Καλυμνίων: Αγορά οικοπέδου για πάρκινγκ λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης

 49. 11/07 07:30

  Παγκόσμια Τράπεζα: Χρηματοδότηση 80 εκατ. δολ. στην Αλβανία για βιώσιμο τουρισμό

 50. 10/07 19:28

  Τσεχία: Εκτιμήσεις για μικρή ανάκαμψη της οικονομίας το 2024 και το 2025

 51. 10/07 17:11

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Κρατική Ορχήστρα Αθηνών – Λουκάς Καρυτινός – Alexei Volodin | Ωδείο Ηρώδου Αττικού - 12 Ιουλίου

 52. 10/07 15:01

  Travel+Leisure Awards 2024: Διεθνείς διακρίσεις για 4 νησιά και 4 ξενοδοχεία της Ελλάδας

 53. 10/07 14:23

  Αποκατάσταση των λειτουργικών βαθών στον Λιμένα Βόλου μετά τις κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias»

 54. 10/07 14:21

  Νυχτερινές εργασίες ασφαλτόστρωσης στον αρχαιολογικό χώρο Κνωσσού

 55. 10/07 13:27

  Κύπριοι δημοσιογράφοι γνώρισαν και γοητεύτηκαν την Εύβοια και τη Βοιωτία

 56. 10/07 13:05

  Ryanair: Νέα συνεργασία «εγκεκριμένου ΟΤΑ» με τον όμιλο Etraveli

 57. 10/07 12:29

  Hotel Experience: Νέα έκθεση και συνέδριο για τον κλάδο της φιλοξενίας 

 58. 10/07 12:27

  Τουρισμός: Ήρθε το τέλος του "Ήλιος-Θάλασσα" για τους Γάλλους; Η ζήτηση μετατοπίζεται σε Άνοιξη και Φθινόπωρο

 59. 10/07 12:13

  Εκτός του βασικού δείκτη του Χρηματιστηρίου της Μαδρίτης η Meliá Hotels International

 60. 10/07 12:03

  Αλεξία Βουλγαρίδου – Jan Roelof Wolthuis | Έρως, Αγάπη και Θάνατος | Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου - 13 Ιουλίου

 61. 10/07 11:56

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Τάνια Τσανακλίδου | 50 καλοκαίρια και χειμώνες - Ηρώδειο - 14 Ιουλίου

 62. 10/07 11:09

  Τουρκία: «Πληγή» τα Ελληνικά νησιά για τον τουρισμό φέτος – «Είναι της μόδας και κάνουν μόνο ένα πράγμα καλά...»

 63. 10/07 10:44

  Η Hilton επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της με τα 400 ξενοδοχεία της Small Luxury Hotels of the World

 64. 10/07 10:38

  Αυτές είναι οι χειρότερες αεροπορικές εταιρίες στην Ευρώπη το 2024

 65. 10/07 09:57

  Γερμανία: Ρεκόρ δεκαετίας στις πτωχεύσεις

 66. 10/07 07:20

  Διαγωνισμός για μακροχρόνια μίσθωση έκτασης στην παραλία Αγίου Γεωργίου Νικήτης

 67. 10/07 07:17

  Πράσινο φως για την επένδυση στην Ακτή και Κάμπινγκ Ποσειδίου - ο επενδυτής πρέπει να βρει με ίδια μέσα πόσιμο νερό (!)

 68. 10/07 07:13

  Δήμος Καρπενησίου: Διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου με χρήσεις καφέ, μπαρ, εστιατορίου και ψησταριάς

 69. 10/07 07:11

  Πελοπόννησος | Διαγωνισμός για δράσεις Διεθνούς Δικτύωσης με στόχο την προβολή του προορισμού

 70. 10/07 07:06

  Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 71. 10/07 00:00

  Π. Αντωνίου | Τα ξενοδοχεία της μη αναπτυγμένης τουριστικά Ελλάδας δεν αντέχουν άλλες επιβαρύνσεις

 72. 09/07 19:54

  Ο Christian Louboutin επενδύει στα ξενοδοχεία

 73. 09/07 18:44

  ΠΟΞΕΝ: Απεργία των ξεναγών την Πέμπτη από τις 6 το πρωί έως τις 8 το βράδυ

 74. 09/07 16:45

  Amari Green Festival | H μεγάλη γιορτή του Πολιτισμού και της Παράδοσης του Δήμου Αμαρίου Ρεθύμνης

 75. 09/07 15:22

  Νέες απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα Ευρωπαϊκά ξενοδοχεία από το 2025

 76. 09/07 15:01

  Η Καλαμαριά είπε «όχι» στα σχέδια του ΤΑΙΠΕΔ για την υπερδόμηση της Μαρίνας της Αρετσού

 77. 09/07 14:21

  Η Ρόδος τιμά τους επαναλαμβανόμενους τουρίστες της

 78. 09/07 13:32

  Οι 35.000 τελικοί δικαιούχοι της δράσης «Thessaly Evros Pass 2024»

 79. 09/07 12:56

  Η Boeing παραδέχεται ότι εξαπάτησε τη κυβέρνηση των ΗΠΑ για αποφυγή ευθυνών στα 737 Max

 80. 09/07 12:30

  Θεσμοθετείται το βραβείο Olympus Riviera Ambassadors σε τουρίστες της Πιερίας

 81. 09/07 12:27

  Ε.Ξ. Ιωαννίνων: Να επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την άγονη γραμμή Ιωάννινα-Ηράκλειο

 82. 09/07 12:07

  Τους μηχανισμούς προστασίας των πολιτών από φυσικές καταστροφές ενισχύουν οι Έλληνες ξενοδόχοι

 83. 09/07 12:05

  Αφιέρωμα στις Κυκλάδες από το γαλλικό περιοδικό «Désirs de Voyages»

 84. 09/07 11:59

  Νωρίτερα θα ολοκληρωθούν δύο εποχικές συνδέσεις των American και United με Αθήνα

 85. 09/07 11:46

  Οι Ολυμπιακοί Αγώνες απογειώνουν κρατήσεις και τιμές στα ξενοδοχεία της Γαλλίας

 86. 09/07 11:42

  Η απόλυτη αθλητική εμπειρία του Santorini Experience έρχεται στις 3-6 Οκτωβρίου στη Σαντορίνη

 87. 09/07 11:30

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Jakub Józef Orliński – Il Pomo D’Oro | Ηρώδειο 16 Ιουλίου

 88. 09/07 11:23

  Ιταλία: Το αεροδρόμιο Malpensa μετονομάζεται σε «Σίλβιο Μπερλουσκόνι»

 89. 09/07 11:12

  Thomas Cook | 280 εκατομμύρια λίρες στους πιστωτές του πτωχευμένου ομίλου

 90. 09/07 10:53

  Το 43% των ταξιδιωτών δεν καταφέρνουν να ξεκουραστούν επαρκώς στις διακοπές

 91. 09/07 10:37

  Εκτεταμένοι έλεγχοι σε 14 παραλίες με τις περισσότερες καταγγελίες πολιτών - Πρόστιμα άνω των 350.000 ευρώ

 92. 09/07 10:26

  Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Υπέρβαση 60% της μέγιστης χωρητικότητας - Αναβάθμιση των υποδομών από την ΥΠΑ

 93. 09/07 10:21

  Τουρισμός 2024: Ζήτηση ρεκόρ για διεθνείς πτήσεις, πολυτέλεια, κρουαζιέρα και “budget” διαμονή

 94. 09/07 09:46

  Ευρωπαϊκός τουρισμός | Forwardkeys: Νέο ρεκόρ διεθνών αφίξεων αυτό το καλοκαίρι - 21% αύξηση από τις ΗΠΑ

 95. 09/07 09:32

  Κομισιόν: Έρευνα σε βάθος για την κρατική βοήθεια των 6 δισ. ευρώ στη Lufthansa

 96. 09/07 07:06

  Υπ. Τουρισμού | Ενισχύσεις σε 3 επενδύσεις στις μαρίνες Φλοίσβου, Κλεοπάτρας και Σκοπέλου

 97. 09/07 07:05

  Δήμος Αργοστολίου: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 98. 09/07 07:00

  Δωρεάν έρευνα της GBR CONSULTING για τον τουρισμό στον Δήμο Ναυπλίου

 99. 09/07 07:00

  Ισπανία: O τουρισμός αυξάνεται, η ανεργία πέφτει

 100. 08/07 19:03

  Κύπρος | 10 εκατ. ευρώ περισσότερα το 2025 για τουριστική προβολή στο εξωτερικό