Επικοινωνία

Για επικοινωνία μαζί μας και αποστολή ενημερωτικού υλικού: 

Για θέματα σύνταξης και αποστολή ενημερωτικού υλικού: press.room@tornosnews.gr

Για εμπορικά θέματα:
sales@tornosnews.gr  

 

ΣΥΝΤΑΞΗ

Χριστίνα Λαϊνοπούλου 

Υπεύθυνη Σύνταξης
Τηλ: 210 8846170-3
Fax: 211 7405 832
e-mail: chris.lain@tornosnews.gr  

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 

Ανθούλα Γιολδάση, Marketing Manager

Τηλ. 210 8846 170-3

e-mail: angio@tornosnews.gr 

 

Ιδιοκτησία: CITY CONTACT  ΜΕΠΕ

Συγγρού 112

117 41 Αθήνα
Τ: 210 8846170-3
Fax: 211 7405 832

sales@tornosnews.gr