Τουριστικός προορισμός: προτεινόμενος λειτουργικός ορισμός ως βάση για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Τουριστικός προορισμός: προτεινόμενος λειτουργικός ορισμός ως βάση για τη βιώσιμη ανάπτυξη
 • Εισαγωγικό σημείωμα σε μια σειρά παρεμβάσεων για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη 

Η αειφορία και η βιωσιμότητα των τουριστικών προορισμών βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας του δημόσιου διαλόγου για τον τουρισμό. Ο τουρισμός, ως ένας εκ των βασικότερων πυλώνων ανάπτυξης της χώρας, γίνεται αντικείμενο σχολιασμού, τόσο από αυτούς που γνωρίζουν, όσο και από αυτούς που νομίζουν ότι γνωρίζουν από τουρισμό (στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι καταγόμενοι από τουριστικά μέρη και σχεδόν όλοι όσοι πηγαίνουν διακοπές). 

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε χρήσιμο να γίνει μία προσπάθεια αποσαφήνισης-οριοθέτησης μερικών βασικών εννοιών, που σχετίζονται με την αειφορία και βιωσιμότητα των τουριστικών προορισμών. 

Έτσι, ξεκινώντας από σήμερα και για τις επόμενες 4 εβδομάδες, φιλοξενούμε μία σειρά απόψεων του Γιώργου Δρακόπουλου (*), που σχετίζονται με την αειφόρο και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Ο σκοπός είναι να τεθεί ένα πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα συζητάμε στρατηγικές κατευθύνσεις και εξειδίκευση δράσεων, χρησιμοποιώντας ορολογία και ορισμούς ευρείας αποδοχής. 

Τουριστικός προορισμός: προτεινόμενος λειτουργικός ορισμός ως βάση για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Ένα βασικό σημείο αναφοράς και διαφοράς στον δημόσιο διάλογο για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη είναι ο τουριστικός προορισμός. Αναφοράς, διότι η τουριστική ανάπτυξη, λιγότερο ή περισσότερο βιώσιμη, έχει πεδίο εφαρμογής έναν τουριστικό προορισμό. Διαφοράς, διότι είναι σίγουρο ότι δεν αντιλαμβανόμαστε και δεν ορίζουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο το τι είναι τουριστικός προορισμός. 

Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα με μια προσέγγιση για τον ορισμό του τουριστικού προορισμού. 

Ένα από τα συμπεράσματα των συζητήσεων περί σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη έχει δείξει ότι γενικά και επί της αρχής, υπάρχει συμφωνία σχεδόν όλων των εμπλεκομένων μερών, για τις γενικές κατευθύνσεις των σχεδίων αειφορίας. Όμως - και ειδικά όταν απαιτούνται εξειδικεύσεις και ποσοτικοί προσδιορισμοί - οι απόψεις αποκλίνουν. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε δύο (2) κυρίως λόγους: Πρώτον, σε διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις και δεύτερον και κυριότερο, στη διαφορετική ερμηνεία και εφαρμογή βασικών αρχών τουριστικής ανάπτυξης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι αποκλίνουσες απόψεις στο πώς ορίζεται ένας τουριστικός προορισμός. Σύμφωνα με τον United Nations World Tourism Organization (UNWTO**), «Ένας τουριστικός προορισμός είναι ένας φυσικός χώρος με ή χωρίς διοικητικά όρια, στον οποίο ένας επισκέπτης μπορεί να πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία διανυκτέρευση. Αποτελείται από το σύνολο προϊόντων, υπηρεσιών, δραστηριοτήτων και εμπειριών όλου του φάσματος της τουριστικής αλυσίδας αξίας και είναι μια βασική μονάδα ανάλυσης του τουρισμού». 

Είναι προφανές ότι ο παραπάνω ορισμός επιδέχεται πολλές ερμηνείες. Έτσι, τόσο οι θεωρητικοί του τουρισμού, όσο και - σε μικρότερο βαθμό - οι επιχειρηματίες-επαγγελματίες του χώρου, αδυνατούν να συμφωνήσουν, π.χ. στο σημείο «με ή χωρίς διοικητικά όρια». Επίσης, ο επισκέπτης που δεν πραγματοποιεί διανυκτέρευση, δεν παύει να είναι επισκέπτης στον ίδιο χώρο, στον οποίο, αν έκανε διανυκτέρευση, θα ήταν τουρίστας. Ακόμα, η προϋπόθεση να υπάρχει εξειδικευμένη μονάδα διαχείρισης (δηλαδή, κάποιου είδους τεχνοκρατικής διοίκησης) αφήνει έξω από τη συζήτηση την πλειονότητα των προορισμών.  

Προτείνεται λοιπόν ένας λειτουργικός ορισμός για τον τουριστικό προορισμό, ο οποίος έχει ως εξής: «Τουριστικός προορισμός είναι μία γεωγραφική περιοχή, με συγκεκριμένα σημεία εισόδου σε αυτή, η οποία έχει αξιοθέατα, φυσικά και man-made και υποστηρίζεται από τουριστικές ανωδομές και υποδομές». 

Ο ορισμός αυτός διευκολύνει πολύ τις περιπτώσεις των ελληνικών νησιών, όπου (σχεδόν) το κάθε νησί από μόνο του μπορεί να θεωρηθεί τουριστικός προορισμός. Η προσέγγιση αυτή απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή ως προς την αξιολόγηση/ορισμό των σημείων εισόδου. Στην περίπτωση των προορισμών που βρίσκονται στην ηπειρωτική χώρα, τα πράγματα είναι λιγότερο απλά. Αν δεν είμαστε προσκολλημένοι στα διοικητικά όρια, τα σημεία εισόδου - σε συνδυασμό με τις θέσεις-αποστάσεις των αξιοθεάτων - μπορούν να προσδιορίσουν έναν τουριστικό προορισμό και την ευρύτερη περιοχή του. Επίσης, σε αυτήν την περίπτωση, οι αποστάσεις από τα σημεία εισόδου παίζουν σημαντικό ρόλο για τον καθορισμό των ορίων του προορισμού. Αν κάνουμε την άσκηση αυτή σε πανελλαδικό επίπεδο, ο αριθμός των προορισμών που θα προκύψουν θα είναι πολύ, μα πολύ μικρότερος του σημερινού αριθμού των Δήμων. Με άλλα λόγια, δεν είναι δυνατόν ο κάθε Δήμος να αποτελεί αυτόνομο τουριστικό προορισμό, να έχει τον δικό του Οργανισμό Διαχείρισης, το δικό του τοπικό Παρατηρητήριο, τον δικό του Δορυφόρο Λογαριασμό Τουρισμού, κλπ που ανακοινώνονται συχνά-πυκνά με πανηγυρικό τρόπο. 

Όμως, σε νομοθετικό επίπεδο, ο Ν. 4875/2021 «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης», ενώ αναφέρεται αρχικά σε «περιοχές», στη συνέχεια θεωρεί ότι ο κάθε Δήμος μπορεί να ιδρύσει έναν DMMO! Η προσέγγιση αυτή απέχει πολύ από το να είναι λειτουργική, εκτός του ότι είναι εξόχως γραφειοκρατική. Έτσι, μετά από πολλά χρόνια συζήτησης, δεν υπάρχει κανένας DMMO στη χώρα μας. (Μη συγχέουμε τους DMMOs με τους Οργανισμούς Προβολής, που λειτουργούν σε κάποιους λίγους Δήμους). 

Συμπέρασμα: σε επίπεδο διαχείρισης προορισμών, βρισκόμαστε ακόμα στο θεωρητικό στάδιο, με επιφανειακές προσεγγίσεις, που δεν παράγουν κανένα λειτουργικό αποτέλεσμα. 

Στο επόμενο σημείωμα την ερχόμενη εβδομάδα, θα αναφερθώ στην επέκταση της τουριστικής περιόδου (που είναι κάτι διαφορετικό από την άμβλυνση της εποχικότητας) και στις βασικές προϋποθέσεις αυτής.  

(*) Ο Γιώργος Δρακόπουλος είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων, πάλαι ποτέ Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ και πρώην Πρόεδρος των Affiliate Members UNWTO (United Nations World Tourism Organization). 

 (**) UNWTO: Glossary of tourism terms

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 13/04 21:34

  Υπ. Εξωτερικών | Σύσταση για την αποφυγή ταξιδιών σε Ισραήλ, Παλαιστινιακά Εδάφη, Λίβανο και Ιράν

 2. 13/04 20:55

  Ποιες αλλαγές φέρνουν για την ελληνική οικονομία οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ

 3. 13/04 14:09

  Δημοσιογραφική αποστολή στην Κρήτη από τη Γερμανία και την Ελβετία

 4. 13/04 13:34

  Πώς θα βελτιωθεί η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 5. 13/04 12:53

  Φόρουμ Δελφών | To Ιράν θα απαντήσει στρατιωτικά στο Ισραήλ αλλά δεν θα ρισκάρει ανοιχτή σύγκρουση

 6. 13/04 12:39

  Ελληνικός τουρισμός | Πρέπει να υπολογίζονται οι δείκτες βιωσιμότητας στις αποφάσεις μας

 7. 12/04 21:52

  Taizoon Khorakiwala | Η Ελλάδα είναι ελκυστικός επενδυτικός προορισμός για Ινδούς επιχειρηματίες

 8. 12/04 21:43

  Το προσδόκιμο ζωής είναι 2,3 χρόνια μικρότερο στα κατώτερα μορφωτικά στρώματα σε σχέση με τα ανώτερα

 9. 12/04 21:37

  Επιτακτική η ανάγκη της αναβάθμισης των δεξιοτήτων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

 10. 12/04 19:40

  Συνάντηση εργασίας Όλγας Κεφαλογιάννη με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα

 11. 12/04 19:34

  ΠΟΞ/ Γ. Χατζής: "Δεν θα τα πληρώσει ξανά ο ξενοδοχειακός κλάδος..."

 12. 12/04 16:00

  Google: Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Ελλάδα για την τεχνητή νοημοσύνη

 13. 12/04 15:33

  «Από το χωράφι στο πιάτο» | Η TUI στηρίζει 500 αγρότες σε Κρήτη και Ρόδο για πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές

 14. 12/04 15:12

  N. Σταθόπουλος (BC Partners) | Ποιοι κλάδοι προσφέρονται για επενδύσεις στην Ελλάδα

 15. 12/04 14:37

  Oι συμπράξεις ανάμεσα στην Τέχνη και το επιχειρείν

 16. 12/04 14:23

  "Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε…"- Η απάντηση της Ένωσης Ξενοδόχων στον κ.Δούκα περί δημοτικού φόρου στα αθηναϊκά ξενοδοχεία

 17. 12/04 13:56

  Αερομεταφορές: Έρχονται καύσιμα από ανθρώπινα περιττώματα – 92% λιγότερες εκπομπές άνθρακα

 18. 12/04 11:30

  Έρευνα CLIA: Τι κάνει την κρουαζιέρα ελκυστική στους Αμερικανούς ταξιδιώτες

 19. 12/04 11:16

  Η Ευρώπη χάνει ανταγωνιστικότητα εδώ και 25 χρόνια

 20. 12/04 11:03

  ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ | Η οικονομική ανασφάλεια τρομάζει τον Έλληνα - Βενιζέλος: Αναζητά λύσεις αρχαϊκές και μεταφυσικές (!)

 21. 12/04 10:59

  Ace Hotel & Swim Club Athens: Έρχεται το νέο ξενοδοχείο τύπου resort στη Γλυφάδα

 22. 12/04 10:56

  Eurowings: Ρεκόρ πτήσεων το καλοκαίρι από Γερμανία στην Ισπανία - 600 πτήσεις την εβδομάδα

 23. 12/04 10:51

  Αύξηση της τουριστικής κίνησης στην Αργεντινή

 24. 12/04 10:40

  Εκδηλώσεις για την ‘Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά στη Λάρισα

 25. 12/04 10:31

  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Προβολή των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO

 26. 12/04 10:27

  Παρουσίαση των νησιών του Βορείου Αιγαίου στο Λονδίνο

 27. 12/04 10:25

  Δήμος Χερσονήσου: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 28. 12/04 10:16

  Ισπανία: Οι πολίτες αντιστέκονται στον μαζικό τουρισμό

 29. 11/04 19:04

  Zeus International: Νέες επενδύσεις σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό

 30. 11/04 18:07

  Οι τρεις οικονομικές τεκτονικές πλάκες | Ο πληθωρισμός ήρθε για να μείνει

 31. 11/04 17:54

  Θ. Σκυλακάκης: Δεν υπάρχουν χρήματα και για πολυτελή ενεργειακή μετάβαση και για στοιχειώδη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

 32. 11/04 17:48

  Η ανθεκτικότητα και η διαχείριση ρίσκου απέναντι στην κλιματική αλλαγή κλειδί για τις επιτυχημένες επιχειρήσεις

 33. 11/04 17:43

  Θα αναδείξουμε το σύνολο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς

 34. 11/04 17:38

  Το 66% των κορυφαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα δοκιμάζουν το Co-Pilot

 35. 11/04 17:11

  Χάρης Δούκας: Ο κερδίζων από τον τουρισμό θα πληρώνει αυξημένα τέλη στο Δήμο - φόρο στον τζίρο των ξενοδοχείων

 36. 11/04 17:05

  Πιτσιλής (ΑΑΔΕ): Η πραγματικότητα των δεδομένων μας αποκαλύπτει την φοροδιαφυγή

 37. 11/04 16:49

  Π.Αντωνίου | Επίκαιρο το αίτημα της μείωσης του ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου

 38. 11/04 16:27

  Νίκος Χαρδαλιάς | Ζητάμε η Περιφέρεια Αττικής να έχει τον έλεγχο όλων των μεγάλων έργων

 39. 11/04 16:22

  ΙΝΣΕΤΕ: Σε ιστορικά υψηλά η άμεση συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2023

 40. 11/04 13:02

  Ανησυχία στην Κύπρο για τον πόλεμο στη Γάζα

 41. 11/04 12:58

  Τουρισμός | Ισραηλινοί τουρ οπερέιτορ στην Πιερία

 42. 11/04 12:50

  Σε λειτουργία η πλατφόρμα για το «Rodos Week»

 43. 11/04 12:22

  Αποκαθίσταται το Μινωικό Ανάκτορο στα Μάλια

 44. 11/04 11:48

  Booking.com | Πώς τα καταλύματα θα μεγιστοποιήσουν τα έσοδά τους, αξιοποιώντας τις τάσεις του 2024

 45. 11/04 10:27

  Κρουαζιέρα | CLIA: 31,7 εκατ. επιβάτες το 2023, 7% περισσότεροι από το 2019

 46. 11/04 10:14

  Seabourn | Θεματικές κρουαζιέρες στη Μεσόγειο το 2025 με εμπειρίες τένις και γευσιγνωσία σε αμπελώνα

 47. 11/04 09:53

  Attica Group | Δεύτερο ξενοδοχείο στη Νάξο- αγόρασε το Galaxy Hotel με 14 εκατ. ευρώ

 48. 11/04 07:18

  Οδηγός εξερεύνησης της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου

 49. 11/04 07:16

  Σε άνθηση οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ελλάδας και Ολλανδίας

 50. 11/04 07:15

  Συνέδριο Travel West Forum στην Πάτρα

 51. 11/04 07:13

  Πώς θα ενισχυθεί ο ποδηλατικός τουρισμός στη Θεσσαλονίκη

 52. 11/04 07:10

  Ταξίδι εξοικείωσης για Βρετανούς bloggers στα Χανιά από τον Jet2com

 53. 10/04 21:22

  Φ. Μακαντάση (διαΝΕΟσις) | Τρίτη σημαντικότερη απειλή για το μέλλον της Ελλάδας είναι η κλιματική κρίση

 54. 10/04 18:38

  Μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος και μειώσεις φόρων 870 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2025

 55. 10/04 18:28

  H LOT επιστρέφει με απευθείας πτήσεις από την Αθήνα προς τη Βαρσοβία

 56. 10/04 18:27

  Ολγα Κεφαλογιάννη | Tα επενδυτικά σχέδια για έργα του Ταμείου Ανάκαμψης στον τουρισμό

 57. 10/04 16:54

  Η Μεσόγειος αποτελεί πλέον ένα «hot spot» κλιματικής αλλαγής

 58. 10/04 15:01

  Άνοιξε τις πόρτες του στο λιμάνι του Πειραιά το ξενοδοχείο Mitsis N’U Piraeus Port

 59. 10/04 12:22

  Eurocontrol | Η χωρητικότητα των αεροπορικών εταιρειών της Ευρώπης παραμένει κάτω από το 2019

 60. 10/04 12:02

  «Πρασινίζουμε το Γκρίζο» | Διαγωνισμός του Δήμου Αθηναίων για πράσινες γωνιές σε σπίτια και γειτονιές

 61. 10/04 11:19

  Διακήρυξη από τη Ρόδο | Ο ευρωπαϊκός τουρισμός δεσμεύεται για τη βιωσιμότητα

 62. 10/04 11:00

  Ο Τουρισμός Υγείας απέφερε 2,3 δισ. δολ. στην Τουρκία το 2023

 63. 10/04 10:33

  UN Tourism | Ελκυστικός προορισμός για τουριστικές επενδύσεις η Αλβανία

 64. 10/04 10:15

  972.893 αιτήσεις για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2024»

 65. 10/04 10:02

  Μνημόνιο συνεργασίας Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Wyndham Hotels & Resorts

 66. 10/04 07:09

  Πληρωμές επιχορηγήσεων για ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Χανιά και Σύβοτα

 67. 10/04 07:08

  Ενισχυμένο το θερινό πρόγραμμα πτήσεων της Croatia Airlines - Οι συνδέσεις με την Αθήνα

 68. 10/04 07:07

  Οικοτουριστική διαδρομή Ήλιδας-Ολυμπίας: Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας

 69. 10/04 07:03

  Οι τιμές στα ξενοδοχεία στα Λουτρά Σμοκόβου

 70. 10/04 07:00

  Δωρεές για δέντρα και γλυκά στο Δήμο Θεσσαλονίκης

 71. 09/04 22:10

  Δόμνα Μιχαηλίδου: Δέσμευσή μας η περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους

 72. 09/04 22:00

  Δήμος Αθηναίων | Εντείνονται οι έλεγχοι για παράνομα τραπεζοκαθίσματα

 73. 09/04 17:15

  «Ο πιο καυτός Μάρτιος» όλων των εποχών- Επιταχύνεται η κλιματική αλλαγή;

 74. 09/04 16:50

  "Ο Πολιτισμός της Ελιάς", εκδήλωση - προπομπός του 2ου «Elia Lesvos Confest 2024»

 75. 09/04 16:19

  Η Όλ. Κεφαλογιάννη στο Φόρουμ “Ευρωπαϊκός Τουρισμός, Ανθεκτικότητα στην κλιματική κρίση" στη Ρόδο

 76. 09/04 16:17

  Ξενοδοχεία: Η Αθήνα στις 5 πόλεις με τη μεγαλύτερη άνοδο εσόδων από το 2019

 77. 09/04 15:33

  Η Ισπανία «τελειώνει» την Χρυσή Βίζα για να αντιμετωπίσει την έλλειψη στέγασης

 78. 09/04 14:15

  Επιμήκυνση της σεζόν μέσω πολιτιστικών εμπειριών

 79. 09/04 13:35

  Επιδότηση 100% σε παραθαλάσσιες επιχειρήσεις για SeaAccess® και εξοπλισμό προσβάσιμων παραλιών

 80. 09/04 13:35

  Radisson Hotel | Tεχνητή νοημοσύνη στις επαγγελματικές εκδηλώσεις

 81. 09/04 13:25

  «Nothing Comes Close» | «Τίποτα δεν συγκρίνεται» με τις αναβαθμισμένες εμπειρίες κρουαζιέρας της Celebrity Cruises

 82. 09/04 12:46

  Mirror: Το "low profile" Ελληνικό νησί που ανταγωνίζεται τη Μύκονο και τη Σαντορίνη!

 83. 09/04 12:13

  Το Forum Προώθησης Κρητικών Προϊόντων στα Κρητικά Ξενοδοχεία και στα Δίκτυα Διανομής

 84. 09/04 11:59

  Όμιλος Dertour | +47% οι πωλήσεις για το 2024 στις αρχές Μαρτίου, +24,6% το 2023

 85. 09/04 11:52

  Royal Jordanian: Αυξημένη συχνότητα πτήσεων Αμμάν – Αθήνα το καλοκαίρι

 86. 09/04 11:21

  Ιταλικός τουρισμός | Στροφή στην ποιότητα με έμφαση στην προσέλκυση Αμερικανών τουριστών

 87. 09/04 11:08

  Τη Δευτέρα η 2η Διαδικτυακή Ευρωπαϊκή Ημέρα Καριέρας Τουρισμού της ΔΥΠΑ

 88. 09/04 10:50

  Ο τουρισμός ευεξίας αποτελεί το next big thing - Η πρόταση της Personal Wellness στα ξενοδοχεία

 89. 09/04 10:35

  Ο τουρισμός χρειάζεται περισσότερη προσοχή από τις κυβερνήσεις - το παράδειγμα της Τουρκίας

 90. 09/04 07:00

  Ισπανία: Μεγαλύτερη απασχόληση από τον Μάρτιο λόγω του τουρισμού

 91. 09/04 07:00

  Διαγωνισμός για την παραγωγή καλλιτεχνικών δράσεων του Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

 92. 09/04 07:00

  Επενδυτικό σχέδιο 10 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του Χ.Κ. Βίγλας – Πισοδερίου

 93. 09/04 07:00

  Δήμος Δίου - Ολύμπου: Αναβάθμιση του ορειβατικού καταφυγίου Κορομηλιάς

 94. 09/04 07:00

  Υπουργείο Τουρισμού: Στον Δήμο η εκμετάλλευση της μαρίνας Πυλαίας - επένδυση 30 εκατ. ευρώ

 95. 08/04 22:32

  Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου | Αίτημα στον Πρωθυπουργό για μείωση του ΦΠΑ στη Δωδεκάνησο

 96. 08/04 16:43

  Το 73% των καταναλωτών από όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη στα ταξίδια

 97. 08/04 16:36

  Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας

 98. 08/04 16:32

  H Αρχαία Ολυμπία ξανά στο επίκεντρο του παγκόσμιου αθλητισμού

 99. 08/04 14:49

  Eνισχύεται η ελληνοκινεζική συνεργασία στον τουρισμό και πολιτισμό - Συνάντηση Ν. Χαρδαλιά με τον πρέσβη Σ. Τζουντσένγκ

 100. 08/04 14:46

  Γερμανικός Τύπος | Πυρκαγιές και λειψυδρία στην Ελλάδα από τον Απρίλιο