Σε ποιο σημείο θα σταθμεύουν τα τουριστικά λεωφορεία στην Αθήνα τους επόμενους μήνες

20 Jun 2024, 07:00 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Σε ποιο σημείο θα σταθμεύουν τα τουριστικά λεωφορεία στην Αθήνα τους επόμενους μήνες

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων η παραχώρηση υπαίθριου χώρου εντός του πάρκινγκ Αεροπορίας, της εγκατάστασης Tae Kwon Do, ιδιοκτησίας της ΕΤΑΔ Α.Ε., για διάστημα 5 μηνών, με σκοπό, την προσωρινή στάθμευση τουριστικών λεωφορείων, μεταξύ των ωρών 09:00 με 14:00 με αντάλλαγμα το ποσό των 2.480 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τον Δήμο ο περιβάλλων χώρος της εγκατάστασης Tae Kwon Do του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου, προσφέρει γρήγορη πρόσβαση στο ιστορικό κέντρο της πόλης των Αθηνών, μέσω της Λεωφόρου Συγγρού, ενώ το μέγεθος του χώρου δύναται να φιλοξενήσει ικανό αριθμό τουριστικών λεωφορείων. Κατά τον Δήμο η παραχώρηση του χώρου εκτιμάται ότι θα συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση της κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας, στην αποσυμφόρηση των θέσεων στάθμευσης και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστικών ρευμάτων δημιουργώντας, με τον τρόπο της, υπεραξία στο τουριστικό προϊόν της χώρας.

Ο Δήμος Αθηναίων θα βαρύνεται με τη δαπάνη καθαρισμού μετά το τέλος της παραχώρησης. Κατά τη διάρκεια της παραχώρησης, ο μισθωτής (Δήμος Αθηναίων) υποχρεούται να προβαίνει σε καθαρισμό του παραχωρούμενου χώρου και στην άμεση αποκομιδή και απομάκρυνση των απορριμμάτων από την εγκατάσταση με δικές του δαπάνες.

Ο Δήμος Αθηναίων φέρει την αποκλειστική αστική και/ή ποινική ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος των προστηθέντων του, των συνεργατών του, των εργατοτεχνιτών του, και των εν γένει παρισταμένων και τρίτων. Σε περίπτωση κατά την οποία η ΕΤΑΔ Α.Ε. ήθελε υποχρεωθεί δικαστικώς σε καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους από την ανωτέρω αιτία, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του Δήμου Αθηναίων, σωρευομένης άμα και αγωγής αποζημίωσης.

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. ουδεμία δέσμευση, υποχρέωση ή ευθύνη αναλαμβάνει σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στην έκδοση ή στη διατήρηση σε ισχύ απαιτούμενων αδειών για τις οποίες αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Δήμος Αθηναίων.

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. δια της ως άνω απόφασης χορηγεί ταυτοχρόνως στο Δήμο Αθηναίων άδεια προκειμένου να προχωρήσει σε αναγκαίες εργασίες για τον ευπρεπισμό του χώρου και την έναρξη χρήσης του. Οι εργασίες αφορούν:

- Κοπή ορισμένων κλαδιών δένδρων τα οποία δυσχεραίνουν την κίνηση των λεωφορείων

- Χωροθέτηση 2 χημικών τουαλετών

- Μετακίνηση τυχόν υπαρχόντων απορριμμάτων ή μπάζων.

 
 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα