Διαγωνισμός για τη μίσθωση των εγκαταστάσεων με ξενοδοχείο των ιαματικών πηγών Τραϊανούπολης

19 May 2023, 07:54 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Διαγωνισμός για τη μίσθωση των εγκαταστάσεων με ξενοδοχείο των ιαματικών πηγών Τραϊανούπολης

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης - ΤΙΕΔΑ Α.Ε. προκήρυξε ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη μηνιαία οικονομική προσφορά, εκμίσθωσης των εγκαταστάσεων του υδροθεραπευτηρίου, των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και λοιπών βοηθητικών χώρων των Ιαματικών Πηγών Τραϊανούπολης καθώς και του κινητού εξοπλισμού που τυχόν ευρίσκεται στους χώρους αυτούς που βρίσκονται στα Λουτρά Τραϊανούπολης.

Οι εγκαταστάσεις 1.887,76 τ.μ βρίσκονται εντός οικοπεδικής εκτάσεως εμβαδού 39.094,35 τ.μ. Η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού δηλαδή το ύψος του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στο ποσό των 4.000 ευρώ πλέον χαρτοσήμου 3,6%. Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη τουλάχιστον 5% από την τιμή εκκίνησης και κάθε επόμενη προσφορά θα πρέπει να είναι ανώτερη τουλάχιστον κατά 5% της προηγούμενης.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εικοσιπενταετής εκμίσθωση του ακινήτου υπό τον όρο ότι ο υποπαραχωρησιούχος αναλαμβάνει το σύνολο ή και μέρος της δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου και θα προβεί σε τυχόν πρόσθετες παροχές – κατασκευές, με παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης της ιαματικής πηγής σύμφωνα με το υφιστάμενο σήμα λειτουργίας σε συνδυασμό με την αναγνώριση του γεωθερμικού πεδίου ως ιαματικού φυσικού πόρου με δικαίωμα χρήσεως (ιαματικού γεωθερμικού ρευστού) μέχρι τα 40 κυβικά ανά ώρα, των εκμισθωμένων εγκαταστάσεων.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, ορίστηκε η Τρίτη 23 Μαΐου και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΤΙΕΔΑ Α.Ε., στο 1ο χλμ Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης - Μάκρης (παραπλεύρως Δημοτικού Κάμπινγκ). Ως χρόνος υποβολής της αίτησης συμμετοχής και του σφραγισμένου φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής από κάθε ενδιαφερόμενο, ορίστηκε η ίδια μέρα 12:00 έως ώρα 12:30.

 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα