Εθνικό Θέατρο: Διαγωνισμός για υπηρεσίες εστίασης, μεταφοράς και φιλοξενίας

19 May 2023, 07:50 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Εθνικό Θέατρο: Διαγωνισμός για υπηρεσίες εστίασης, μεταφοράς και φιλοξενίας

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Το διοικητικό συμβούλιο του Εθνικού Θεάτρου αποφάσισε τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: «Ανάθεση Υπηρεσιών Εστίασης, Μεταφοράς και Φιλοξενίας» με συνολικό προϋπολογισμό 37.311 ευρώ.

Ειδικότερα το αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών εστίασης, μεταφοράς και φιλοξενίας στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2023 στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ταξιδιών του Α', Β' και Γ' έτους της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, τo οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Επίδαυρο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου για παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και στο Μικρό Θέατρο της Επιδαύρου.

Κριτήριο επιλογής αναδόχου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 06.06.2023 και ώρα 11.00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια ημέρα στις 13.00 μ.μ.

 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα