Νέο πρόγραμμα για τους ηγέτες της φιλοξενίας από EEA και King's Business School

29 Mar 2023, 07:37 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Νέο πρόγραμμα για τους ηγέτες της φιλοξενίας από EEA και King's Business School

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Το King's Business School και η Energy and Environment Alliance (EEA) Συμμαχία Ενέργειας & Περιβάλλοντος, πρόκειται να προσφέρουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στελεχών σχεδιασμένο από και για τους ανώτερους ηγέτες του κλάδου της φιλοξενίας, ώστε να τους βοηθήσει να ενσωματώσουν περιβαλλοντικά, κοινωνικά και μέτρα διακυβέρνησης (ESG) στις επιχειρήσεις τους.

Υπολογίζεται ότι τα ξενοδοχεία ευθύνονται για το 1% των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα. Με το ESG να μετατοπίζεται πλέον από ένα εθελοντικό εργαλείο μάρκετινγκ και επενδυτικών σχέσεων σε ρυθμιζόμενη, υποχρεωτική, βασισμένη σε λογιστική, απαίτηση, οι επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κλάδο θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κατανοώντας πλήρως και αγκαλιάζοντας τις ευκαιρίες που τους προσφέρει.

Το εν λόγω πρόγραμμα, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες της παγκόσμιας βιομηχανίας, θα δώσει στους ηγέτες τη γνώση και τη διορατικότητα που χρειάζονται για να ενσωματώσουν το ESG στις επιχειρήσεις τους.

Ξεκινώντας τον Σεπτέμβριο, το μάθημα θα συνδυάζει προσωπική και διαδικτυακή μάθηση σε μικρές ομάδες. Θα δώσει μια πλήρη βάση στην επιστημονική υπόθεση για μεγαλύτερη περιβαλλοντική βιωσιμότητα, βασικές έννοιες όπως η χωρίς αποκλεισμούς καινοτομία, καθώς και το ρυθμιστικό πλαίσιο και τις σχετικές επιλογές αναφοράς. Μέσω της διδασκαλίας, των προσκεκλημένων ομιλητών, των περιπτωσιολογικών μελετών και της συζήτησης, οι ηγέτες του προγράμματος θα αναπτύξουν ένα εξατομικευμένο σχέδιο δράσης που θα τους επιτρέψει να ηγηθούν και να εμπνεύσουν περίπλοκες, ολοκληρωμένες αλλαγές σε πολλούς τομείς της επιχείρησής τους. 

Τέλος, η συνεργασία θα αναπτυχθεί περαιτέρω, μέσω της δημιουργίας ενός συμπληρωματικού μαθήματος ESG για γενικούς διευθυντές και ομάδες λειτουργίας ξενοδοχείων.

 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα