Εθνική θεώρηση εισόδου στους αρχηγούς τουριστικών γκρουπ - Τι προβλέπει σ/ν του υπ.Μετανάστευσης

21 Mar 2023, 14:17 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ

TornosNews.gr

Εθνική θεώρηση εισόδου στους αρχηγούς τουριστικών γκρουπ - Τι προβλέπει σ/ν του υπ.Μετανάστευσης

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Εθνική θεώρηση εισόδου που επιτρέπει τη διαμονή για εργασιακούς λόγους μπορεί να χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να εισέλθουν στη χώρα ως αρχηγοί οργανωμένων ομάδων τουρισμού. Αυτό προβλέπεται στο νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης που κατατέθηκε στη Βουλή, με το οποίο θεσπίζεται νέος Κώδικας Μετανάστευσης.

Προς τούτο, απαιτείται να προσκομίσουν οι ίδιοι οι αρχηγοί τουριστικών γκρουπ με αυτοπρόσωπη παρουσία ή να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με συστημένη επιστολή στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή τα ακόλουθα:

α) βεβαίωση από την αρμόδια περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, όπου εδρεύει το ελληνικό τουριστικό γραφείο στην οποία αναφέρεται ότι εγκρίνεται η εργασία του αλλοδαπού ως αρχηγού οργανωμένων ομάδων τουριστών,

β) βεβαίωση του αλλοδαπού τουριστικού γραφείου ότι ο υπό απασχόληση πολίτης τρίτης χώρας εργάζεται και αμείβεται από αυτό,

γ) υπεύθυνη δήλωση του ελληνικού τουριστικού γραφείου που συνεργάζεται με αλλοδαπό τουριστικό γραφείο ότι ο αλλοδαπός δεν θα προσληφθεί για εργασία και ότι θα απασχοληθεί εκτός του γραφείου για την εξυπηρέτηση των αφικνούμενων μέσω αλλοδαπού τουριστικού γραφείου, ομάδων τουριστών, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες και

δ) βεβαίωση ασφάλισης για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης και για την κάλυψη εργατικού ατυχήματος. Αν υπάρχει, με τη χώρα από την οποία μετακινείται, διακρατική συμφωνία ασφάλισης για υγεία και εργατικό ατύχημα, αρκεί η προσκόμιση βεβαίωσης της χώρας αυτής ότι είναι ασφαλισμένος στο κοινωνικoασφαλιστικό της σύστημα. Σε διαφορετική περίπτωση, προσκομίzει εγγύηση της χώρας από την οποία μετακινείται ότι θα καλύψει τον ασφαλιστικό κίνδυνο από τις ανωτέρω αιτίες ή ασφαλιστήριο ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας κάλυψης των ανωτέρω κινδύνων για την απασχόλησή του ως αρχηγού οργανωμένων ομάδων τουρισμού στην Ελλάδα.

Η θεώρηση εισόδου για εργασία επιτρέπει εργασία μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.

Διαβάστε επίσης
 Έτσι θα μπορούν να εργάζονται οι digital nomads στην Ελλάδα

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα