Τουριστικές επιχειρήσεις: Παράταση της καταβολής οφειλών έως 31 Μαΐου 2023 σε όσες επλήγησαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία

14 Sep 2022, 11:25 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ

TornosNews.gr

Τουριστικές επιχειρήσεις: Παράταση της καταβολής οφειλών έως 31 Μαΐου 2023 σε όσες επλήγησαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Την παράταση μέχρι και την 31η.5.2023 των προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα/ Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής των τουριστικών επιχειρήσεων, ως αντιμετώπιση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που έχει διαμορφωθεί αναφορικά με τις επιχειρήσεις αυτές εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, προβλέπει το άρθρο 168 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή.

Το άρθρο 168, μεταξύ άλλων, προβλέπει τα εξής:

α. Παρατείνονται μέχρι και την 31η.5.2023 οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα/ Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής των επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4964/2022, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
β. Αναστέλλεται μέχρι και την 31η.5.2023 η πληρωμή των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα/Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών και ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων της παρ.1 του άρθρου 118 του ν. 4964/2022. (άρθρο 168)

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 168

Επιδιώκεται η αντιμετώπιση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που έχει διαμορφωθεί αναφορικά με τις επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4964/2022 (Α' 150) εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.
Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 168
Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα/Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών για τις επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4964/2022 λόγω του πολέμου στην Ουκρανία

1. Παρατείνονται μέχρι και την 31η.5.2023 οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα/Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής των επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4964/2022 (Α' 150). Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται τόσο για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος όσο και για οφειλές που βεβαιώνονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την 31η.5.2023 και η προθεσμία καταβολής τους λήγει έως και την 30η.5.2023. Η πρώτη δόση της ρύθμισης από τις δόσεις για τις οποίες χορηγείται παράταση καταβολής, καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης. Η συνολική διάρκεια παρατείνεται κατά τους μήνες της χορηγηθείσας παράτασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις εκάστης ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31η.5.2023 η πληρωμή των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα/Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών και ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4964/2022.»

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα