Δήμος Θεσσαλονίκης: Eπαναληπτικός διαγωνισμός για μίσθωση δωματίων ξενοδοχείων

10 Jul 2022, 13:27 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Δήμος Θεσσαλονίκης: Eπαναληπτικός διαγωνισμός για μίσθωση δωματίων ξενοδοχείων

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

O Δήμος Θεσσαλονίκης προχώρησε σε επαναληπτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση της υπηρεσίας «Μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία 2, 3, 4 και 5 αστέρων για τις ανάγκες του
Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης 35.820,52 με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 11-07-2022 και ώρα 08:00. Ως καταταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίστηκε η 26-07-2022 και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει η 01-08-2022 και ώρα 10:00.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα