Η εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών στο Ηνωμένο Βασίλειο στη δεκαετία 2012 -2022

12 Feb 2024, 07:51 | ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Η εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών στο Ηνωμένο Βασίλειο στη δεκαετία 2012 -2022

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Κατά την δεκαετία 2012-2022 η αξία των ελληνικών εξαγωγών προς το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε ισχυρά ανοδική πορεία, με εξαίρεση την περίοδο της πανδημίας.

Ειδικότερα, από το 2012 έως το 2022, η αξία των εισαγόμενων στο Ηνωμένο Βασίλειο ελληνικών προϊόντων έχει υπερδιπλασιαστεί (από 678 εκατ. το 2012 σε 1,5 δισ. λίρες το 2022), ενώ ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η αύξηση των εξαγόμενων ποσοτήτων, στοιχείο που δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της ισοτιμίας.

Τα τρόφιμα και τα ποτά καταλαμβάνουν διαχρονικά σημαντικό μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών προς το Ηνωμένο Βασίλειο, αποτελώντας σχεδόν το 30% του συνόλου. Ωστόσο, το μερίδιο τους βαίνει ελαφρώς μειούμενο, περνώντας από 30% το 2012 σε 28% το 2022.

Εξάλλου, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του 2023, παρόλο που αρκετές υποκατηγορίες τροφίμων εξακολουθούν να αποτελούν κύρια προϊόντα στην εξαγωγική δραστηριότητα της Ελλάδας, φαίνεται να σημειώνουν χαμηλότερες εξαγωγικές επιδόσεις σε σχέση με άλλα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας (φαρμακευτικά προϊόντα, τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, διάφορα όργανα και συσκευές).

  • Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Λονδίνο.
Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα