Σημαντική αύξηση του διμερούς εμπορίου Ελλάδας - ΗΠΑ

10 Jul 2023, 07:12 | ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Σημαντική αύξηση του διμερούς εμπορίου Ελλάδας - ΗΠΑ

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Το 2022 ο όγκος του διμερούς εμπορίου Ελλάδας - ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 87% σε σχέση με το 2021 υπερβαίνοντας τα 5,6 δισ. ευρώ και αυξάνοντας τη συμμετοχή του στο συνολικό όγκο εμπορίου της Ελλάδας από 2,9% σε 3,9% σε σχέση με το 2021.

Ειδικότερα, οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 38,6% το 2022, με την αξία των εξαγωγών της Ελλάδας στις ΗΠΑ να ανέρχεται σε 2,22 δισ. ευρώ. Παράλληλα, οι ελληνικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ παρέμειναν αμετάβλητες όσον αφορά τη συμμετοχή τους στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών (περίπου 4,1% του συνόλου).

Αντίστοιχα, οι εισαγωγές της Ελλάδας από τις ΗΠΑ σημείωσαν ακόμα μεγαλύτερη αύξηση το 2022, της τάξης του 141%, υπερβαίνοντας κατά πολύ την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών την ίδια χρονική περίοδο. Έτσι, οι εισαγωγές της Ελλάδας από τις ΗΠΑ ανήλθαν το 2022 σε 3,45 δισ. ευρώ. Αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση που παρουσιάζεται στη συμμετοχή των εισαγωγών της Ελλάδας από τις ΗΠΑ στο σύνολο των ελληνικών εισαγωγών (+1,5%).

Η πολλαπλάσια αύξηση των εισαγωγών σε σχέση με τις εξαγωγές επέδρασε αρνητικά στο ισοζύγιο διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Έτσι το εμπορικό πλεόνασμα που κατέγραψε η Ελλάδα το 2021, ύψους 176 εκατ. ευρώ, μετατράπηκε σε εμπορικό έλλειμμα το 2022 άνω των 1,2 δισ. ευρώ.

  • Οι πληροφορίες προέρχονται από τα ελληνικά Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στις ΗΠΑ.
Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα