Τουρισμός | Η κυβέρνηση των Βαλεαρίδων ζητεί τη γνώμη των ντόπιων για το νέο τουριστικό μοντέλο

04 Jun 2024, 10:59 | ΚΟΣΜΟΣ

TornosNews.gr

Τουρισμός | Η κυβέρνηση των Βαλεαρίδων ζητεί τη γνώμη των ντόπιων για το νέο τουριστικό μοντέλο

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η κυβέρνηση των Βαλεαρίδων Νήσων παροτρύνει τους ντόπιους να συνεισφέρουν στη συζήτηση για τον υπερτουρισμό, καλώντας τους να καταθέτουν την άποψή τους σε ειδικό ιστότοπο, που θα λειτουργήσει σύντομα.

Η κυβέρνηση επιθυμεί να εμπλέξει τους πολίτες των νησιών στη διαμόρφωση του τουριστικού μοντέλου για τις Βαλεαρίδες, καθώς ο τουρισμός επηρεάζει τους μόνιμους κατοίκους.

Ο καθηγητής Antoni Riera του Fundació Impulsa, ο οποίος είναι ο συντονιστής των ομάδων εργασίας για το νέο μοντέλο, πρότεινε τη δημιουργία αυτού του ιστότοπου. Θα συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τα συμφέροντα και τις ανησυχίες των πολιτών και θα είναι συμπληρωματικό στη μεγάλη έρευνα της κοινής γνώμης που ετοιμάζει η κυβέρνηση.

Εννοείται ότι αυτή η έρευνα θα γίνει μετά το καλοκαίρι. Προς το παρόν, δεν υπάρχει ένδειξη για το πότε θα λειτουργήσει ο ιστότοπος. Οι απόψεις του κοινού θα διοχετεύονται στις αρμόδιες ομάδες εργασίας .

Η κυβέρνηση, η οποία τονίζει την ανάγκη για συλλογή δεδομένων και πληροφοριών ως βάση για μελλοντικά μέτρα για την αντιμετώπιση του υπερτουριμσού, έχει αποδεχθεί ότι τυχόν μέτρα αυτό το καλοκαίρι θα είναι περιορισμένα.

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα