Ισπανία: Έξυπνο νέο επενδυτικό ταμείο για την απορρόφηση κονδυλίων του Σχεδίου Ανάκαμψης

19 Apr 2024, 07:07 | ΚΟΣΜΟΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Ισπανία: Έξυπνο νέο επενδυτικό ταμείο για την απορρόφηση κονδυλίων του Σχεδίου Ανάκαμψης

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Το ισπανικό Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε την οριστική του έγκριση στη δημιουργία νέου επενδυτικού Ταμείου, αποκαλούμενου «Ταμείο Συνεπένδυσης» με χρηματοδοτικά κεφάλαια ύψους 2 δισ. ευρώ, που θα τροφοδοτείται με πιστωτικά κονδύλια της Ε.Ε.  και με σκοπό έως το 2026 να διοχετεύει πόρους σε χρηματοοικονομικά μέσα ή σε εταιρείες που αναπτύσσουν επενδυτικά έργα σε ολόκληρη την ισπανική Επικράτεια.

Τα εν λόγω πιστωτικά κονδύλια θα προέρχονται από κεφάλαια που διατίθενται στην Ισπανία στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης. Το νέο Ταμείο στοχεύει εξάλλου στην προσέλκυση και ξένων επενδυτικών κεφαλαίων στην Ισπανία. Τα χρηματοδοτούμενα από το νέο Ταμείο έργα στοχεύουν να προσελκύσουν ξένες επενδύσεις που συμβάλλουν στη μεταμόρφωση της οικονομίας, με ιδιαίτερη επικέντρωση σε τομείς που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας, όπως η περιβαλλοντική και ψηφιακή μετάβαση.

Επισημαίνεται ότι η ιδέα της δημιουργίας του νέου ως άνω χρηματοδοτικού μέσου, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του Σχεδίου Ανάκαμψης, είχε τύχει μίας πρώτης έγκρισης από την ισπανική Κυβέρνηση στο τέλος Δεκεμβρίου του 2023, με στόχο αυτό να συμβάλει στο μετασχηματισμό του ισπανικού παραγωγικού μοντέλου προσελκύοντας ξένες επενδύσεις σε ιδιωτικές εταιρείες που πραγματοποιούν επενδύσεις στην Ισπανία σε δραστηριότητες που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του Σχεδίου Ανάκαμψης, όπως η ενεργειακή μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, βιώσιμη κινητικότητα, βιοτεχνολογία ή βιώσιμη γεωργία.

Η διαχείριση του αποκαλούμενου Ταμείου Συνεπένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει όπως προαναφέρθηκε ευρωπαϊκά κεφάλαια «Επόμενης Γενιάς» που περιλαμβάνονται στην Προσθήκη του Σχεδίου Ανάκαμψης που εγκρίθηκε για την Ισπανία τον Οκτώβριο του 2023 έχει ανατεθεί στο δημόσιο επενδυτικό Ταμείο COFIDES, οι δε επενδύσεις κεφαλαίου μέσω του νέου Ταμείου θα γίνονται κατά κύριο λόγο, πάντα υπό καθεστώς «συνεπένδυσης» με ξένους επενδυτές, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Υπό το νέο σχήμα, οι εκάστοτε «συνεπενδυτές» θα πρέπει να συνεισφέρουν, για κάθε συναλλαγή, επενδυτικά κεφάλαια τουλάχιστον ισοδύναμα με τη συνεισφορά του Ταμείου FOCO. Το νέο Ταμείο μπορεί να πραγματοποιεί άμεσες επενδύσεις σε εταιρείες, ενώ θα αναλαμβάνει επίσης συμμετοχές σε επενδυτικά οχήματα που υποστηρίζουν νέες επενδύσεις στην Ισπανία στους τομείς που αποτελούν στόχους του ισπανικού Σχεδίου Ανάκαμψης.

  • Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στη Μαδρίτη.

 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα