Ρουμανία: Στα 7,1 δισ. δολ. η αξία των συγχωνεύσεων και εξαγορών το 2023 -πρωταγωνιστές real estate και ξενοδοχεία

13 Feb 2024, 07:16 | ΚΟΣΜΟΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Ρουμανία: Στα 7,1 δισ. δολ. η αξία των συγχωνεύσεων και εξαγορών το 2023 -πρωταγωνιστές real estate και ξενοδοχεία

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η ρουμανική αγορά συγχωνεύσεων και εξαγορών, κατέγραψε συνολικά 241 συναλλαγές κατά τη διάρκεια του 2023, με συνολική εκτιμώμενη αξία αυτών στα 7,1 δισ. δολάρια σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ΕΥ.

Συγκριτικά με την αμέσως προηγούμενη χρονιά παρατηρείται αύξηση κατά 6,1% της εκτιμώμενης αξίας των συναλλαγών (6,6 δισ. δολάρια ΗΠΑ το 2022) και μείωση κατά 6,2% του συνολικού αριθμού αυτών (257 το 2022).

Η ρουμανική αγορά συγχωνεύσεων και εξαγορών κατά τη διάρκεια του 2023 συνέχισε να αψηφά τόσο τα παγκόσμια όσο και τα περιφερειακά πρότυπα, παρουσιάζοντας και πάλι αξιοσημείωτη υπεραπόδοση. Πράγματι, σε παγκόσμιο επίπεδο, η δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών κατά τη διάρκεια του 2023 συνέχισε την πτωτική της πορεία, σημειώνοντας χαμηλό 10ετίας σε όρους αξίας. Η τάση αυτή αποδόθηκε σε ένα παρατεταμένο περιβάλλον διαρκώς υψηλότερου κόστους χρηματοδότησης, αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων, γενικής οικονομικής επιβράδυνσης και αυξημένων ρυθμιστικών περιορισμών. Αυτοί οι παράγοντες οδήγησαν την αξία των παγκόσμιων συγχωνεύσεων και εξαγορών σε μείωση κατά 13% σε ετήσια βάση, ενώ η αξία των ευρωπαϊκών συγχωνεύσεων και εξαγορών μειώθηκε κατά 19%.

Επικεντρώνοντας στη ρουμανική αγορά, οι στρατηγικοί επενδυτές διατήρησαν τον κυρίαρχο ρόλο τους, αντιπροσωπεύοντας το 88% του όγκου των συναλλαγών το 2023. Σημειώνεται ότι η έννοια του στρατηγικού επενδυτή, περιλαμβάνει συνήθως μεγάλες εταιρείες, οι οποίες έχουν στόχο να αποκομίσουν όχι μόνο άμεσα οικονομικά οφέλη (επιστροφή της επένδυσης που πραγματοποιούν), αλλά επιπλέον και στρατηγικά πλεονεκτήματα από τη σύμπραξη (είτε μέσω καινοτομίας είτε μέσω συνεργειών).

Περαιτέρω, οι εγχώριες συμφωνίες παρουσίασαν οριακή άνοδο, με 119 καταγεγραμμένες συναλλαγές (αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ του συνολικού όγκου, ενώ και από πλευράς αξίας ξεχώρισαν οι δύο μεγάλες συμφωνίες Profi Rom Food -πώληση στον Όμιλο Delhaize- και Enel Romania -πώληση στον Όμιλο ΔΕΗ-), έναντι 116 το 2022, ενώ ο όγκος των συναλλαγών από ξένους επενδυτές (εισερχόμενοι στη ρουμανική αγορά) μειώθηκε κατά 13,9% σε ετήσια βάση, φθάνοντας συνολικά τις 105. Τέλος, παρά τη χαμηλότερη συνολική βαρύτητα στο συνολικό αριθμό των συναλλαγών και τη μείωση σε 11 συναλλαγές από 14 το 2022, ο αριθμός των εξερχόμενων συναλλαγών παραμένει ισχυρός  και αντικατοπτρίζει την ανθεκτικότητα της προθυμίας των Ρουμάνων επενδυτών να εκτελέσουν διασυνοριακές συναλλαγές.

Οι πιο δραστήριοι τομείς, με κριτήριο τον όγκο των συναλλαγών, ήταν:

- Η ακίνητη περιουσία, ο ξενοδοχειακός κλάδος και οι κατασκευές (17% του αριθμού των συναλλαγών). Σε σύγκριση με το 2022, ο αριθμός των συναλλαγών στον τομέα αυτόν μειώθηκε κατά 16,3% την περασμένη χρονιά, λόγω του συνεχιζόμενου υψηλότερου κόστους χρηματοδότησης, αλλά ξεπερνώντας την τεχνολογία ως κύριο τομέα, επιβεβαίωσε τη σχετική του δύναμη και δυναμική,

- Τα καταναλωτικά προϊόντα και το λιανικό εμπόριο (15,4%), τομείς που εμφανίστηκαν ενισχυμένοι από την τοπική καταναλωτική δύναμη και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη ρουμανική αγορά,

- Η τεχνολογία (12,4%), υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη σημασία της αντιμετώπισης των αναγκών ψηφιακού μετασχηματισμού σε μια νέα οικονομία, η οποία επιταχύνεται από την έλευση αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και

- Η ενέργεια και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (12%), τομείς που συνέχισαν να επωφελούνται από τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συνολικά, οι πιο ενεργοί επενδυτές ανά χώρα προέλευσης προέρχονταν από τις ΗΠΑ (9,5% των εισερχόμενων συναλλαγών), τις Κάτω Χώρες (8,6%), τη Γαλλία, την Ελβετία και την Πολωνία (7,6% η καθεμία), ενώ το 2023, η μέση αξία ανά συναλλαγή μειώθηκε ελαφρώς στα 40 εκατ. δολάρια (χωρίς ωστόσο να είναι απόλυτα ακριβές το στοιχείο αυτό, καθώς συνεχίζεται η σταθερή τάση μη αναφοράς τιμών συναλλαγών για τις  μεγαλύτερες συμφωνίες).

  • Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Βουκουρέστι.

 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα