Αύξηση της ανεργίας το τρίτο τρίμηνο στη Γαλλία

25 Nov 2023, 10:47 | ΚΟΣΜΟΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Αύξηση της ανεργίας το τρίτο τρίμηνο στη Γαλλία

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Το ποσοστό ανεργίας στη Γαλλία αυξήθηκε κατά 0,2 μονάδες στο τρίτο τρίμηνο, αγγίζοντας το 7,4% του ενεργού πληθυσμού σύμφωνα με στατιστικά του γαλλικoύ Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής και Οικονομικών Σπουδών

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη τριμηνιαία αύξηση, που εκτοξεύει τον αριθμό των ανέργων σε 2,28 εκατομμύρια, ή 64.000 περισσότερους για την χρονική περίοδο από το τέλος Ιουνίου έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2023.

Σύμφωνα με Γάλλους οικονομικούς αναλυτές, η άνοδος αυτή της ανεργίας ήταν λίγο έως πολύ αναμενόμενη, δεδομένης της επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας, της περιοριστικής νομισματικών πολιτικών, αλλά και των υφιστάμενων γεωπολιτικών εντάσεων.

Σημειώνεται πως αυτή η νέα επιδείνωση οδηγεί σε αμφισβήτηση τον στόχο που είχε θέσει ο Πρόεδρος κ. Ε. Μακρόν για πλήρη απασχόληση, δηλαδή για επίτευξη ποσοστού ανεργίας περίπου 5% έως το τέλος της δεύτερης πενταετίας.

Η γαλλική κυβέρνηση ελπίζει ότι η εφαρμογή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος που θα αυξήσει το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 60-64 ετών, ακόμα και αν είναι πολύ δύσκολο για τους ανέργους κάτω των 62 ετών να βρουν εργασία. Αυτή θα είναι πιθανώς και μία από τις πτυχές της επόμενης διαπραγμάτευσης για τη διατήρηση των ηλικιωμένων στην εργασία για την οποία οι κοινωνικοί εταίροι περιμένουν ακόμη να τους παρασχεθεί η σχετική ενημέρωση.

Eν τω μεταξύ, σε μία προσπάθεια καθησυχασμού των φόβων των γαλλικών βιομηχανιών πως η υιοθέτηση μέτρων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπως οι φόροι άνθρακα θα οδηγήσουν σε μείωση του εργατικού δυναμικού και συνεπώς σε αύξηση της ανεργίας, το γαλλικό Συμβούλιο οικονομικής ανάλυσης σε ενημερωτικό του σημείωμα προς την Πρωθυπουργό της Γαλλίας κα E. Borne διατείνεται πως ο σχετικός αντίκτυπος σε μακροοικονομικό επίπεδο θα είναι χαμηλός, τόσο από την πλευρά της μείωσης, όσο και της δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Πρωταρχικά γιατί οι εταιρείες αναμφίβολα θα προσαρμόσουν το ενεργειακό τους μείγμα. Επιπροσθέτως, η τιμολόγηση του άνθρακος το πιο πιθανόν θα υιοθετηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παράλληλα με την θεσμοθέτηση ενός μηχανισμού ελέγχου ρύθμισης του άνθρακος στα σύνορα.

  • Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Παρίσι.

 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα