Η οικονομία της Ισπανίας παραμένει σε θετική πορεία

28 Sep 2023, 07:34 | ΚΟΣΜΟΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Η οικονομία της Ισπανίας παραμένει σε θετική πορεία

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Ο ρυθμός ανάπτυξης της ισπανικής οικονομίας το β΄ τρίμηνο του έτους (Απρίλιος-Ιούνιος 2023),  ανήλθε σε 0,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο α΄ τρίμηνο του έτους σύμφωνα με το ισπανικό Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής.

Ο ρυθμός αυτός ανάπτυξης είναι κατά ένα δέκατο της ποσοστιαίας μονάδας χαμηλότερος από ό,τι το προηγούμενο τρίμηνο, ωστόσο κατά ένα δέκατο υψηλότερος από ό,τι αρχικά προβλεπόταν. Όπως τόνισε το Ινστιτούτο, «παρά την έντονη επιβράδυνση που υφίστανται άλλες χώρες-μέλη της ευρωζώνης, η Ισπανία παραμένει σε θετική πορεία χάρη στην κατανάλωση και τις επενδύσεις των νοικοκυριών, ιδιαίτερα στον κλάδο των κατασκευών».

Παρά την εν λόγω ελαφρά άνοδο του ΑΕΠ το β΄ τρίμηνο του 2023, πρόκειται για τον ηπιότερο ρυθμό ανάπτυξης από το α΄ τρίμηνο του 2021 σε ετήσιους όρους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου, η εγχώρια ζήτηση συνέβαλε 2,3 μονάδες στην αύξηση του ΑΕΠ σε ετήσια βάση το β΄ τρίμηνο, κατά μία μονάδα υψηλότερα από ό,τι το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ η εξωτερική ζήτηση συνέβαλε αρνητικά κατά ένα δέκατο της ποσοστιαίας μονάδας, κατά 2,9 μονάδες λιγότερο από το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 2,2% το β΄ τρίμηνο 2023, κατά δύο μονάδες κάτω από εκείνον του α΄ τριμήνου, ωστόσο κατά τέσσερα δέκατα της μονάδας υψηλότερα από τις προηγούμενες εκτιμήσεις (1,8%), κυρίως λόγω της χαμηλότερης επίδοσης του εξωτερικού τομέα. Μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου τρέχοντος έτους, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές παρουσίασαν αρνητικούς ρυθμούς, σε αντίθεση με την άνοδο που σημείωσαν το α΄ τρίμηνο, με τις εξαγωγές να καταγράφουν μείωση κατά 3,2% σε τριμηνιαία βάση και τις εισαγωγές να παρουσιάζουν επίσης συρρίκνωση κατά 2,1%, έναντι αυξήσεων κατά 4,6% και 4,1% αντίστοιχα, που είχαν σημειώσει το α΄ τρίμηνο του έτους.

Οι επενδύσεις σημείωσαν τριμηνιαία αύξηση 1,9% κατά το β΄ τρίμηνο, έναντι ανόδου 3,1% το προηγούμενο τρίμηνο. Πιο αναλυτικά, οι επενδύσεις στη στέγαση κατέγραψαν άνοδο κατά 3,6%, δύο μονάδες περισσότερο από ό,τι μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου τρέχοντος έτους. Επίσης, η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,9% μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου, κατά έξι δέκατα περισσότερο από το α΄ τρίμηνο, ενώ οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν κατά 1,6%, έναντι μείωσης 0,5% το προηγούμενο τρίμηνο.

  • Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στη Μαδρίτη.

 
 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα