Συνέδριο | Στρατηγικές μετάβασης σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο στην Πάρο και στις Κυκλάδες

12 Mar 2024, 07:12 | ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Συνέδριο | Στρατηγικές μετάβασης σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο στην Πάρο και στις Κυκλάδες

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Διήμερο συνέδριο με θέμα «Στρατηγικές μετάβασης σε ένα διαφορετικό αναπτυξιακό πρότυπο στην Πάρο και στις Κυκλάδες» έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Απριλίου, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Αρχίλοχος», τον ΟΠΑΣ, την ∆ΕΥΑΠ, την Ένωση Ξενοδόχων Πάρου - Αντιπάρου και τους Φίλους της Πάρου – Αντιπάρου υπό την αιγίδα του ∆ήμου Πάρου.

Όπως αναφέρεται σχετικά, στόχος του συνεδρίου είναι η διερεύνηση και η ετοιμασία προτάσεων για τις στρατηγικές που πρέπει να υιοθετήσουν η Πάρος και άλλα νησιά των Κυκλάδων που αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα υπερτουρισμού και υπερδόμησης στην κατεύθυνση της εφαρμογής μιας άλλης πιο ισόρροπης αναπτυξιακής πορείας, με σεβασμό στα στοιχεία της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας των νησιών. Ο Δήμος Πάρου έχει εκφράσει τις προθέσεις του για την χάραξη μίας πολιτικής που θα φέρει ένα διαφορετικό και βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο για την Πάρο.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα