Ο τουρισμός πόλεων απαιτεί ολοκληρωμένες αστικές πολιτικές

08 Apr 2019, 15:44 | ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

TornosNews.gr

Ο τουρισμός πόλεων απαιτεί ολοκληρωμένες αστικές πολιτικές

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

To πρώτο Φόρουμ Δημάρχων του ΠΟΤ για τον Αειφόρο Τουρισμό Πόλεων, που συνδιοργανώθηκε από τον ΠΟΤ, το υπουργείο Οικονομίας της Πορτογαλίας και το δήμο της Λισαβόνας, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή στη Λισαβόνα.

Το Φόρουμ συγκέντρωσε Δημάρχους και εκπροσώπους πόλεων υψηλού επιπέδου από όλο τον κόσμο, υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να σχεδιάσουν μια κοινή ηγεσία για τη διασφάλιση οτι ο τουρισμός θα συμβάλλει στη δημιουργία πόλεων για όλους.

Με θεματική «Πόλεις για όλους: Κατασκευάζοντας πόλεις για πολίτες και επισκέπτες», το φόρουμ διερεύνησε ζητήματα και  λύσεις για την ανάπτυξη και διααχείριση του τουρισμού στις πόλεις με τρόπο που προωθεί την οικονομική ανάπτυξη, την κατάργηση των κοινωνικών αποκλεισμών και την αειφορία του περιβάλλοντος.

Στο φόρουμ ακούστηκαν ιδέες και καλές πρακτικές στον τουρισμό πόλης και στη διαχείριση προορισμού, συζητήθηκαν καινοτόμα εργαλεία και δημόσιες πολιτικές για αυτόν σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο καθώς και τρόποι προώθησης της ενσωμάτωσης του τυρισμού στην ευρύτερη εθνική και περιφερειακή ατζέντα αστικής ανάπτυξης.

Ο γ.γ. του ΠΟΤ, Zurab Pololikashvili, είπε κατά την εναρκτήρια ομιλία του στην εκδήλωση: «Τα εισοδήματα που προέρχονται από τον τουρισμό συμβάλλουν σημαντικά στην κοινωνικο-οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη πολλών πόλεων. Όμως η ανάπτυξη του τουρισμού πόλης δημιουργεί επίσης σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά τη χρήση φυσικών πόρων, τον κοινωνικό-πολιτιστικό αντίκτυπο, την πίεση στις υποδομές, τις μεταφορές, τη διαχείριση του κυκλοφοριακού και τις σχέσεις με τις τοπικές κοινότητες. Οι πολιτικές στον τουρισμό θα πρέπει επομένως να σχεδιάζονται ως ολοκληρωμένες αστικές πολιτικές που προωθούν την ισορροπία των πόλεων σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο».

Ζητήματα που συζητήθηκαν επίσης ήταν τα μεγάλα δεδομένα και οι καινοτόμες λύσεις, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, οι δημιουργικές πόλεις και εκδηλώσεις, οι υποδομές, οι πηγές και ο σχεδιασμός, η συμμετοχή της τοπικής κοινότητας και η ενίσχυσή της και τρόποι με τους οποίους μπορεί να διασφαλιστεί η πλήρης ενσωμάτωση του τουρισμού στην ευρύτερη ατζέντα τηων πόλεων. 

Στο φόρουμ συμμετείχαν δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι από 16 πόλεις από όλο τον κόσμο καθώς και εκπρόσωποι των υπουργείων τουρισμού της Ισπανίας, της Αργεντινής και της Πορτογαλίας. Συμμετείχαν ακόμη η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών καθώς και οι εταιρίες Amadeus, Airbnb, CLIA, Expedia, Mastercard και Unidigital.

Το Φόρουμ υιοθέτησε τη Διακήρυξη της Λισαβόνας στον Αειφόρο Τουρισμό Πόλης, στην οποία οι συμμετέχοντες δεσμεύθηκαν να ευθυγραμμίσουν τις πολιτικές τουρισμού πόλης με τη Νέα Ατζέντα Πόλεων των Ηνωμένων Εθνών και τους 17 Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης και μάλιστα τον 11ο που είναι: «Κάνετε τις πόλεις και τους οικισμούς χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς, ανθεκτικούς και αειφόρους».

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα