Κ. Μαρινάκος | Ο αγροτουρισμός ως αειφόρος εναλλακτική προοπτική ανάπτυξης των προορισμών

25 Sep 2023, 09:54 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

TornosNews.gr

Κ. Μαρινάκος | Ο αγροτουρισμός ως αειφόρος εναλλακτική προοπτική ανάπτυξης των προορισμών

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Στο 29ο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης  Νέων Αγροτών (Π.Ε.Ν.Α.) που πραγματοποιήθηκε 15-17 Σεπτεμβρίου 2023 στην Σίφνο, συμμετείχε ως ομιλητής ο Αρκάς Καθηγητής Κων/νος Μαρινάκος (πρόεδρος Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου), εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με θέμα εισήγησης ΄΄τον αγροτουρισμό ως αειφόρο εναλλακτική προοπτική ανάπτυξης των προορισμών΄΄ 

Ο ίδιος σε δηλώσεις του επεσήμανε:

«Το 29ο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης  Νέων Αγροτών (Π.Ε.Ν.Α.)  αποτέλεσε μια εξαιρετική διοργάνωση, με δυναμική παρουσία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Π.Α.Δ.Α.). Στηρίζουμε αγροδιατροφή, δημόσια υγεία, αγροτουρισμό και τροφοπολιτισμό. Ενεργοποιούμε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  και της Δημοτικής Αρχής της Σίφνου. Προτεραιότητα η Θερμοκοιτίδα Αγροδιατροφής για τη στήριξη της νεανικής Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Σίφνου.

Λόγω των νέων τάσεων που έχουν διαμορφωθεί μετά την πανδημία, των φαινομένων υπερκορεσμού σε αρκετούς προορισμούς και  του στρεσογόνου σύγχρονου τρόπου ζωής, το  καταναλωτικό κοινό αντιλαμβάνεται πλέον την αξία της φύσης, του παραδοσιακού τρόπου ζωής των κατοίκων των χωριών, της συμμετοχής σε αγροτικές δραστηριότητες και της  αυθεντικής κουζίνας. Υπό αυτούς τους όρους οι αγροτουριστικές και οικοτουριστικες μονάδες αποτελούν μια σαφώς κατάλληλη εναλλακτική λύση και για την Πελοπόννησο στην οποία η αγροδιατροφή και ο τουρισμός ήπιας ανάπτυξης συνυπάρχουν αρμονικά.

Οι παγκοσμίως ανταγωνιστικές αγορές, καθώς και η αυξανομένη γεωργική́ αποτελεσματικότητα, η ανάπτυξη των μέθοδών καταπάτησης και οι εποχιακές ξηρασίες, έχουν οδηγήσει τους αγρότες στην εκπόνηση νέων μεθόδων ανεύρεσης οικονομικών πόρων για τη συντήρηση των εργασιών τους. Οι κυβερνήσεις βλέπουν το αγροτουρισμό ως μια οικονομική́ φλέβα για τις αγροτικές κοινωνίες. Η βιομηχανία του τουρισμού́ το βλέπει ως ένα τρόπο για να απομακρύνει τους επισκέπτες από τις μεγάλές πόλεις.

Παράλληλα όμως οι αγροτικές επεκτάσεις μπορούν να επιτρέψουν στους αγρότες να παραμείνουν στον τόπο τους και να διατηρήσουν τον τρόπο ζωής τους. Κατ’ επέκταση νέες αγροψυχαγωγικές προσφορές μπορούν να εισαχθούν από́ επιχειρηματίες αγρότες με σκοπό́ την ανάκαμψη των εισοδήματών τους. Παρόλα αυτά́ η ανάπτυξη και προώθηση του αγροτουρισμού δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στα οικονομικά́ μεγέθη.

Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να ισορροπήσουν την ικανοποίηση των πελατών τους με την ευμάρεια και τον τρόπο ζωής της κοινότητάς τους, καθώς η βιωσιμότητα του τουρισμού́ επιβάλει τη διαχείριση περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων».

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα