Ιστορικός τουρισμός | Καταγραφή των οχυρωματικών υποδομών της Γραμμής Μεταξά

05 Jul 2023, 07:57 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Σοφία Κοντογιάννη

Ιστορικός τουρισμός | Καταγραφή των οχυρωματικών υποδομών της Γραμμής Μεταξά

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Προχωρούν οι διαδικασίες για τη σύνταξη μελέτης αποτελούμενη από δύο Φάσεις η οποία θα καταγράψει τις οχυρωματικές Υποδομές της Γραμμής Μεταξά στους Δήμους Σιντικής και Κάτω Νευροκοπίου.

Στόχος είναι η τουριστική αξιοποίηση αυτών με την ενσωμάτωση του ιστορικού - πολιτιστικού αποθέματος των περιοχών στην Τοπική Ταυτότητα και στο Τουριστικό Απόθεμα των Περιοχών.

Επιπλέον η συγκεκριμένη μελέτη και τα παραδοτέα της μέρη θα αποτελέσουν τη βάση για την υλοποίηση των υπόλοιπων ενεργειών του Διατοπικού Σχεδίου Συνεργασίας με τίτλο «Ανάπτυξη του Ιστορικού τουρισμού - Η μάχη των οχυρών» για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της συνεργασίας ο οποίος είναι η ανάδειξη της ιστορικής αξίας των εμβληματικών αυτών οχυρωματικών υποδομών οχυρών ως συγκριτικό πλεονέκτημα για την τουριστική ανάπτυξη και η διατήρηση της ιστορική μνήμης.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα