Χιονοδρομικά Κέντρα: Έως τον Απρίλιο του 2024 η προσκόμιση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στο υπουργείο Τουρισμού

23 May 2023, 10:59 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Χριστίνα Λαΐνοπούλου

Χιονοδρομικά Κέντρα: Έως τον Απρίλιο του 2024 η προσκόμιση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στο υπουργείο Τουρισμού

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Έως τις 30 Απριλίου του 2024 έχουν προθεσμία τα αναγνωρισμένα ως υφιστάμενα χιονοδρομικά κέντρα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4179/2013, στα οποία έχει χορηγηθεί Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού τη σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Αυτό ορίζεται σε απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού (9859/2023 - ΦΕΚ 3361/Β/19-5-2023) με τίτλο "Προθεσμία προσκόμισης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, υφιστάμενων χιονοδρομικών κέντρων της περ δδ' της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α' 155)".

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα