Ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση των Ιαματικών Πηγών Λουτροπόλεως Θερμοπυλών

13 Jan 2023, 08:05 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Σοφία Κοντογιάννη

Ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση των Ιαματικών Πηγών Λουτροπόλεως Θερμοπυλών

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

H Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ενέκρινε την υποβληθείσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) «Ιαματικών Πηγών Λουτροπόλεως Θερμοπυλών», ιδιοκτησίας ΤΑΙΠΕΔ.

Η έγκριση δόθηκε με το σκεπτικό ότι το προτεινόμενο ΕΣΧΑΔΑ έρχεται σε συνέχεια της προσπάθειας που καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια για την ανάδειξη του ιστορικής σημασίας αρχαιολογικού χώρου των Θερμοπυλών, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσεται και η ανάγκη τουριστικής αξιοποίησης της περιοχής, όπου αναβλύζουν οι ιαματικές πηγές, καθώς και ότι για τη σύνταξη της υποβληθείσας Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ελήφθησαν υπ’ όψιν τα συμφωνηθέντα κατά τις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της ΔΙΠΚΑ, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας και του ΤΑΙΠΕΔ.

Η έγκριση χορηγήθηκε με μία σειρά όρους.Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία υπαίθριων χώρων εστίασης – αναψυχής να είναι μικρής και ήπιας κλίμακας και η λειτουργία τους να μην επιβαρύνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιδιαίτερο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον του αρχαιολογικού χώρου των Θερμοπυλών.

Επίσης, για εργασίες ανέγερσης νέων κτηρίων και για κάθε είδους κατασκευές και επεμβάσεις (π.χ. διάνοιξη οδών, διέλευση δικτύων κ.λπ.), καθώς και για οποιασδήποτε μορφής εργασίες επισκευής και συντήρησης των υφισταμένων κτηρίων, πρέπει να προηγείται η προβλεπόμενη έγκριση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα