Θρησκευτικός τουρισμός | Δράσεις ψηφιακής προβολής από την Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων

05 Jan 2023, 08:17 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Σοφία Κοντογιάννη

Θρησκευτικός τουρισμός | Δράσεις ψηφιακής προβολής από την Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Διαγωνισμό προκήρυξε η Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων για καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής και εξωστρέφειας, προϋπολογισμού 465.201,61 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει ορισθεί η 20η Φεβρουαρίου ενώ ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 23 Φεβρουαρίου.

Το έργο περιλαμβάνει Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση για 20 ιερούς ναούς και μνημεία, 20 τοιχογραφημένα σύνολα, 200 φορητές εικόνες, 30 ιερά σκεύη, 50 βιβλία, και 5 χρυσοκέντητα άμφια. Επίσης, περιλαμβάνει, πανοραμικές φωτογραφίσεις, τρισδιάστατες απεικονίσεις επιλεγμένων εκθεμάτων, δημιουργία πλατφόρμας βάσης δεδομένων και με γεωγραφική ένδειξη, ανάπτυξη διαδικτυακού κόμβου, ψηφιακό διαδραστικό χάρτη, ψηφιακό χρονολόγιο, εικονική περιήγηση, story telling παραγωγές, ψηφιακό Ξεναγό και επαυξημένη πραγματικότητα.

Η ιστορία της Μητροπόλεως Ιωαννίνων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία του τόπου και, κυρίως, με την πόλη των Ιωαννίνων της οποίας φέρει το όνομα. Στόχος της είναι η ανάδειξη, η προβολή και η προώθηση της αναγνωρισιμότητας και επισκεψιμότητας των ιερών μνημείων, τόπων, περιοχών, προσκυνημάτων και κειμηλίων, η προσέλκυση και ανάπτυξη των ταξιδιών θρησκευτικού ενδιαφέροντος και η βελτίωση της γενικότερης τουριστικής εικόνας της περιοχής τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν έχουν ως στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και εκκλησιαστικής παράδοσης με κέντρο πάντα τα εκκλησιαστικά τεκμήρια και την προβολή τους σε όλη τη διεθνή κοινότητα. Ο παραπάνω στόχος επιτυγχάνεται πρώτον με την ανάδειξη εκκλησιαστικού πλούτου της περιοχής με τη δημιουργία πλατφόρμας διαχείρισης που επιτρέπει την ολοκληρωμένη παρουσίαση ενός προορισμού στο διαδίκτυο και δεύτερον με την ένταξη του φορέα στη νέα ψηφιακή εποχή μέσω των νέων ψηφιακών εφαρμογών - παραγωγών οι οποίες ενισχύουν την εμπειρία μέσα από τη χρήση του διαδικτύου και των αναδυόμενων τεχνολογιών.

Το έργο θα λειτουργήσει προς όφελος των ίδιων των χώρων και τεκμηρίων μέσω της παρουσίας τους στο διαδίκτυο μέσω της αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες των φυσικών χώρων και της δημιουργίας νέων υπηρεσιών προς διαφορετικές ομάδες χρηστών του διαδικτύου της τοπικής κοινωνίας με την αναβάθμιση των μέσων που διαθέτουν οι χώροι για να παρέχουν βαθύτερη και βιωματικότερη γνωριμία με την θρησκευτική, ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του φορέα του εσωτερικού και εξωτερικού τουρισμού, η προσέλκυση του οποίου θα οδηγήσει τελικά στην προβολή και οικονομική τόνωση των περιοχών, αναβαθμίζοντας τη συνολική τουριστική εμπειρία των επισκεπτών των επισκεπτών της διαδικτυακής πύλης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω της παροχής πλούσιου πολιτισμικού περιεχομένου με εύληπτο και βιωματικό τρόπο της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσω της διάθεσης πλούσιας και έγκυρης πολιτισμικής πληροφορίας και με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών ως εκπαιδευτικά εργαλεία, παρέχοντας νέες ευκαιρίες στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων ως χρήστες του διαδικτύου.

 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα