Συνέδριο στη Σητεία: Η ερασιτεχνική αστροπαρατήρηση στα Γεωπάρκα της Αν. Μεσογείου ως εναλλακτική μορφή τουρισμού

21 Nov 2022, 10:31 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

TornosNews.gr

Συνέδριο στη Σητεία: Η ερασιτεχνική αστροπαρατήρηση στα Γεωπάρκα της Αν. Μεσογείου ως εναλλακτική μορφή τουρισμού

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Το Υπουργείο Τουρισμού διοργανώνει Συνέδριο με θέμα «Η Ερασιτεχνική Αστροπαρατήρηση στα Γεωπάρκα της Ανατολικής Μεσογείου, ως εναλλακτική
μορφή τουρισμού», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου GEOSTARS, το οποίο χρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ –
ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 και Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, στη Σητεία Κρήτης, ως εξής:
 Τρίτη 22 Νοεμβρίου, στις 10:00 π.μ. στο Ξενοδοχείο «Ίτανος», διεξαγωγή Συνεδρίου με θέμα «Η Ερασιτεχνική Αστροπαρατήρηση στα Γεωπάρκα
της Ανατολικής Μεσογείου, ως εναλλακτική μορφή τουρισμού».
 Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, στις 09:00 π.μ., ξενάγηση με λεωφορείο στο Γεωπάρκο της Σητείας.

Στο πλαίσιο των 2ήμερων εργασιών του Συνεδρίου μεταξύ άλλων, θα γίνει ειδική αναφορά και παρουσίαση του έργου “GEOSTARS” από τους εταίρους του
έργου, θα παρασχεθεί ένα σύντομο εκπαιδευτικό σεμινάριο σε θέματα αστροτουρισμού και μελέτης του διαστήματος, ενώ θα πραγματοποιηθεί και
ξενάγηση στο Γεωπάρκο της Σητείας.

Το Συνέδριο αποσκοπεί στην ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών αφενός για τα μέλη της περιοχής αλλά και των ενδιαφερόμενων φορέων που
εμπλέκονται με τον αστροτουρισμό και την αστροπαρατήρηση.

Ο τουρισμός μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για την ευαισθητοποίηση των τοπικών και των εθνικών αρχών µε στόχο την θέσπιση μέτρων για την
προστασία του περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να αξιοποιηθούν εναλλακτικές µοροφές τουρισμού, περιβαλλοντικά πιο ήπιες, µε στόχο τη
διαφύλαξη της αειφορίας τόσο των οικονομικών οφελών της τουριστικής ανάπτυξης όσο και του ίδιου του περιβάλλοντος.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα