Έργα για τη μετάβαση της Κύπρου στην ψηφιακή εποχή

03 Nov 2023, 07:44 | ΚΥΠΡΟΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Έργα για τη μετάβαση της Κύπρου στην ψηφιακή εποχή

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Είσοδο στην ψηφιακή εποχή ετοιμάζει η Κύπρος, μέσω σειράς έργων και δράσεων, τα οποία χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με 282 εκατ. ευρώ έως το 2026 και τα οποία είναι καταγεγραμμένα στο «Στρατηγικό Σχέδιο 2024 – 2026» του κυπριακό Υφυπουργείου Καινοτομίας.

Το Σχέδιο προωθεί:

-την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας,

-τη συνδεσιμότητα με δίκτυα υπερ-υψηλών ταχυτήτων σε πόλεις και ύπαιθρο,

-την εκπαίδευση της κοινωνία στις ψηφιακές δεξιότητες,

-την έρευνα και την καινοτομία,

-τη νεοφυή επιχειρηματικότητα,

-την ενίσχυση της άμυνας στους χάκερ.

Ειδικότερα αναφορικά με τα έργα σημειώνεται ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, που προωθεί την καινοτομία και την τεχνολογική βιομηχανία, ενισχύει το οικοσύστημα της Κύπρου, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, συμβάλλει στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενισχύει την ετοιμότητά της χώρας στην αντιμετώπιση κρίσεων έκτακτης ανάγκης (φυσικές καταστροφές, υγειονομικές κρίσεις κ.ά.), εξασφαλίζοντας γρήγορη ανταπόκριση και διαχείριση.

Η σημασία της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή αντικατοπτρίζεται και στη χρηματοδότηση της ΕΕ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου ανέρχεται στο 1,2 δισ. ευρώ έως το 2026 για μεταρρυθμίσεις σε πέντε άξονες, ένας εκ των οποίων είναι η ψηφιακή μετάβαση. Στον άξονα αυτόν, χρηματοδοτούνται έργα και δράσεις ύψους 89,4 εκατ. ευρώ (7,4% των 1,2 δισ. ευρώ).

Ωστόσο, υπολογίζεται ότι τα έργα για τη ψηφιακή μετάβαση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αγγίζουν τα 282 εκατ. ευρώ (το 23% του συνόλου). Το Υφυπουργείο Καινοτομίας, φορέας υλοποίησης 17 έργων αξίας 139,5 εκατ. ευρώ, έχει υπό την εποπτεία του άλλα 21 ψηφιακά έργα άλλων Υπουργείων, αξίας 70,4 εκατ. ευρώ. Στα έργα των διαρθρωτικών ταμείων συμπεριλαμβάνεται και μικρός αριθμός άλλων ψηφιακής υφής έργων, που δεν παρακολουθεί το Υφυπουργείο, εμπίπτουν όμως στην χρηματοδότηση των διαθρωτικών ταμείων.

  • Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στη Λευκωσία.
Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα