Παρατηρητήριο Τουρισμού στην Κύπρο για όλο το φάσμα των τουριστικών δραστηριοτήτων

13 Aug 2023, 07:39 | ΚΥΠΡΟΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Παρατηρητήριο Τουρισμού στην Κύπρο για όλο το φάσμα των τουριστικών δραστηριοτήτων

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Προχωρούν οι διαδικασίες για τη σύσταση Παρατηρητηρίου Τουρισμού στην Κύπρο με στόχο την καταγραφή στοιχείων και δεδομένων, που αφορούν σε όλο το φάσμα των τουριστικών δραστηριοτήτων.

Στόχος είναι το Παρατηρητήριο Τουρισμού να συλλέγει στοιχεία και να παρέχει εμπεριστατωμένη πληροφόρηση προς όλους τους φορείς, οι αρμοδιότητες των οποίων άπτονται του τουρισμού, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα. Ειδικότερα θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται αποτελέσματα πρωτογενούς ή δευτερογενούς έρευνας από διάφορες πηγές, τα οποία θα μελετώνται, θα αξιολογούνται και θα αξιοποιούνται για τη χάραξη τουριστικής πολιτικής και τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση του κυπριακού τουριστικού προϊόντος.

Το Παρατηρητήριο Τουρισμού θα λειτουργεί ως μονάδα εντός του Υφυπουργείου Τουρισμού. Κοινή πεποίθηση του κυβερνητικού επιτελείου στην Κύπρο ότι η λειτουργία του θα βοηθήσει τα μέγιστα και θα συνδράμει στην περαιτέρω ανάπτυξη του κυπριακού τουρισμού.         Σχετικά με τη συλλογή καταγραφή και παρουσίαση των στοιχείων από το Παρατηρητήριο θα υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Τα στοιχεία που θα συλλέγονται θα αποστέλλονται στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και σε άλλους φορείς, όπως το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

  • Oι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Λευκωσίας.

 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα