Τιερί Μπρετόν: Ε.Ε. | Δέσμευση για τουρισμό πιο πράσινο, πιο ψηφιακό και πιο ανθεκτικό

05 Dec 2022, 10:19 | ΠΡΟΣΩΠΑ

TornosNews.gr

Ε.Ε. | Δέσμευση για τουρισμό πιο πράσινο, πιο ψηφιακό και πιο ανθεκτικό

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ευρωπαϊκού θεματολογίου για τον τουρισμό με ορίζοντα το 2030. Το θεματολόγιο βασίζεται στην οδό μετάβασης για τον τουρισμό που ενέκρινε η Επιτροπή και περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα με μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και το τουριστικό οικοσύστημα.

Το θεματολόγιο καλύπτει πέντε προτεραιότητες: πράσινη μετάβαση, ψηφιακή μετάβαση, ανθεκτικότητα και ένταξη, δεξιότητες και στήριξη, καθώς και το πλαίσιο πολιτικής και τη διακυβέρνηση.

Στο πλαίσιο κάθε προτεραιότητας ορίζονται διάφορες δράσεις, όπως η διαφοροποίηση των τουριστικών υπηρεσιών ανάλογα με τις εποχές και τον τόπο, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και η στήριξη της προσβασιμότητας του τουρισμού. Ένας άλλος βασικός στόχος της στρατηγικής είναι να ανταποκριθεί στις δεξιότητες για τις οποίες υπάρχει ζήτηση στο τουριστικό οικοσύστημα με την εφαρμογή του συμφώνου για τις δεξιότητες, ενός μοντέλου κοινής δέσμευσης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν δήλωσε σχετικά: «Το θεματολόγιο της ΕΕ για τον τουρισμό με ορίζοντα το 2030 αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για το τουριστικό οικοσύστημα. Θα χρησιμεύσει ως μια κοινή πυξίδα, βάσει της οποίας τα κράτη μέλη, οι ενδιαφερόμενοι φορείς και η Επιτροπή θα μπορέσουν να συνεργαστούν για ένα πιο πράσινο, πιο ψηφιακό και πιο ανθεκτικό τουριστικό οικοσύστημα. Η Επιτροπή δεσμεύεται να στηρίξει την επιτυχή του υλοποίηση. Για παράδειγμα, η πρόσφατη πρότασή μας για τη βελτίωση της ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών αποτελεί βασική δράση του θεματολογίου και θα προετοιμάσει το έδαφος για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για τον τουρισμό.»

Η Επιτροπή συνεργάστηκε στενά με τις Προεδρίες του Συμβουλίου και με τα κράτη μέλη για να εξασφαλίσει συνέργειες μεταξύ του ευρωπαϊκού θεματολογίου για τον τουρισμό και της οδού μετάβασης για τον τουρισμό. Το πρόγραμμα αυτό έρχεται σε συνέχεια των συμπερασμάτων του Συμβουλίου του Μαΐου 2021, όπου τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να αναπτύξουν ένα θεματολόγιο για τον τουρισμό.

Σε παρέμβασή του, εξάλλου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού υπογραμμίζει την έλλειψη εργατικού δυναμικού στην ευρύτερη τουριστική δραστηριότητα. τονίζοντας την ανάγκη φορείς και εργοδότες να κάνουν ελκυστικό για εργασία τον τουριστικό τομέα.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα