Ελληνικός τουρισμός 2024 | Γερμανοί και Αμερικανοί εκτόξευσαν τις αφίξεις και τις εισπράξεις το α' δίμηνο

22 Apr 2024, 15:18 | ΜΕΛΕΤΕΣ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

TornosNews.gr

Ελληνικός τουρισμός 2024 | Γερμανοί και Αμερικανοί εκτόξευσαν τις αφίξεις και τις εισπράξεις το α' δίμηνο

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Οι Γερμανοί και οι Αμερικανοί είναι οι εθνικότητες που συνέβαλαν στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 24,5% και των αφίξεων κατά 20,7% το πρώτο δίμηνο του 2024 σε σύγκριση με το αντίστοιχο δίμηνο του 2023.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του Ταξιδιωτικού Ισοζυγίου της Τράπεζας της Ελλάδος για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024.

Αναλυτικά:

  • Oι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 22,2% το Φεβρουάριο του 2024 και κατά 24,5% την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024 (569,7 εκατ. ευρώ). 
  • Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 26,0% το Φεβρουάριο του 2024 και κατά 20,7% την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024 (1.458,6 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 1.208,1 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2023).
  • Η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων, στο δίμηνο, αυξήθηκε κατά 19 %, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 25,2%.
  • Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία, στο δίμηνο, παρουσίασε αύξηση κατά 25,4% και διαμορφώθηκε σε 132,7 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 9,1% και διαμορφώθηκε σε 69,9 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ‑27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 34,7% και διαμορφώθηκε σε 64,6 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 158,4% σε 95,7 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, δεν σημειώθηκε ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία.
  • Οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 48,7% και διαμορφώθηκαν στα 58,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 12,9% και διαμορφώθηκαν στα 34,1 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, μείωση κατά 11,7% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 33,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 20,9% και διαμορφώθηκαν στα 46,0 εκατ. ευρώ. Τέλος, δεν σημειώθηκαν εισπράξεις από τη Ρωσία.
  • Η μέση δαπάνη ανά ταξίδι τον Φεβρουάριο μειώθηκε κατά 2,9%. 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα