ΕΛΣΤΑΤ | Στο πρόγραμμα δύο σημαντικές έρευνες για το γιώτινγκ και τον ορεινό τουρισμό

21 Feb 2023, 08:39 | ΜΕΛΕΤΕΣ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Σοφία Κοντογιάννη

ΕΛΣΤΑΤ | Στο πρόγραμμα δύο σημαντικές έρευνες για το γιώτινγκ και τον ορεινό τουρισμό

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Το Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα για την περίοδο 2023-2025 περιλαμβάνει δύο σημαντικές έρευνες για τον τουρισμό.

Η πρώτη έρευνα αφορά το γιώτινγκ. Όπως αναφέρεται σχετικά μέσω εκτεταμένων διαβουλεύσεων με τους αρμόδιους φορείς, καθώς και της επισκόπησης των διαθέσιμων δευτερογενών δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι ελλείπει η συστηματική καταγραφή της συγκεκριμένης θεματικής μορφής τουρισμού, με συνέπεια τη δυσκολία χάραξης τεκμηριωμένης πολιτικής. Στόχος είναι η διαμόρφωση σταθερής ροής δεδομένων για το γιώτινγκ, το οποίο αποτελεί θεματική μορφή που επιδεικνύει μεγάλη ανθεκτικότητα εν μέσω κρίσης.

Η δεύτερη έρευνα αφορά στον Ορεινό τουρισμό. Βασικός στόχος είναι η καταγραφή και ανάλυση καίριων ζητημάτων σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση του ορεινού τουρισμού στη Χώρα μας, την εννοιολογική οριοθέτηση του ορεινού τουρισμού, μέσω της περιγραφής του εύρους των τουριστικών υπηρεσιών που μπορεί να περιλαμβάνει και τον σχεδιασμό ενός προτύπου ανάπτυξης του ορεινού τουρισμού, σύμφωνα με τις παραμέτρους της βιωσιμότητας (οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική) και τα χαρακτηριστικά του τόπου. 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα