Μαρίνες σε Κόρινθο και Ερμιόνη

10 Apr 2015, 11:30 | ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

TornosNews.gr

Μαρίνες σε Κόρινθο και Ερμιόνη

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων παρέλαβε τοπογραφική μελέτη για τον επανακαθορισμό της χερσαίας ζώνης του λιμανιού στην Κόρινθο.

Να σημειωθεί ότι στο εγκριθέν Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο Λιμένα Κορίνθου προβλέπεται η ανάπτυξη του λιμένα Κορίνθου έτσι ώστε να ικανοποιείται η τουριστική και εμπορική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής με την ταυτόχρονη κατασκευή τουριστικής μαρίνας δυναμικότητας 300-400 θέσεων τουριστικών σκαφών. Όσον αφορά στη Χερσαία Ζώνη προτείνεται η μείωση της Χερσαίας Ζώνης με αφαίρεση χώρων οι οποίοι δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των σημερινών εγκαταστάσεων αλλά ούτε και την κατασκευή των προτεινόμενων με το MASTER PLAN νέων έργων και η αύξηση της Χερσαίας Ζώνης στο σημείο που θα κατασκευασθούν τα προτεινόμενα νέα έργα και μαρίνα σκαφών

Εξάλλου, με απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων αποφασίσθηκε η τροποποίηση της χωροθέτησης και έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων της μαρίνας Ερμιόνης. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα η μαρίνα θα έχει 199 θέσεις ελλιμενισμού. Προβλέπεται η δημιουργία κτιρίου τουριστικών καταλυμάτων ή ξενοδοχείου 32 κλινών καφέ-μπαρ και εστιατόρια.

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα