Νέα οπτική ταυτότητα του Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης

15 Jan 2024, 07:05 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Νέα οπτική ταυτότητα του Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εντάχθηκε έργο που αφορά στην ανάπτυξη νέας οπτικής ταυτότητας του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus) και την αναβάθμιση των ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών του.

Αναλυτικά, η προτεινόμενη δράση έχει ως επίκεντρο το νέο φορέα MOMus, το οποίο προέκυψε από τη συνένωση του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΚΜΣΤ), του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΜΜΣΤ) και των ιδιαίτερων τμημάτων τους (Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Μουσείο Άλεξ Μυλωνά στην Αθήνα), υπό έναν ενιαίο Οργανισμό.

Αποτέλεσμα της συνένωσης είναι η δημιουργία του μεγαλύτερου μουσείου της Ελλάδας στο πεδίο της μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα σημεία πολιτισμικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τα μέχρι πρότινος ανεξάρτητα μουσεία, τα οποία και αποτελούν τις νέες διευθύνσεις του MOMus, διαθέτουν διαφορετικούς διαδικτυακούς τόπους, διαφορετικό βαθμό εξοικείωσης με την τεχνολογία και διαχειρίζονταν με διαφορετικό τρόπο τα εκθέματά τους ψηφιοποιημένα και μη. Στο πλαίσιο αυτό, η προτεινόμενη δράση μέσω των ψηφιοποιήσεων που θα υλοποιηθούν καθώς και των ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών που θα αναπτυχθούν στοχεύει στην ενοποίηση και εμπλουτισμό των υφιστάμενων ψηφιακών συλλογών του MOMus,την ενιαία λειτουργία και διαχείρισή τους καθώς και τον εκσυγχρονισμό του ίδιου του Οργανισμού, ώστε να δοθεί η απαιτούμενη ώθηση κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας του, να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις και να αναδειχθεί ως ένας διακριτός πόλος στο χάρτη των μεγάλων Μουσείων Σύγχρονης Τέχνης της Ευρώπης και της Αμερικής συμβάλλοντας στην τουριστική προβολή της Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ευρύτερα.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων προτείνεται η υλοποίηση της παρούσας πράξης μέσω ενός υποέργου αντικείμενο του οποίου θα αποτελέσει η ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση 1.000 επιλεγμένων εκθεμάτων του MOMus, με στόχο των εμπλουτισμό των υφιστάμενων συλλογών του Μουσείου και την αξιοποίησή τους στη συνέχεια στις νέες εφαρμογές και συστήματα που θα υλοποιηθούν καθώς και σε αναπαραγωγές υψηλής ποιότητας αντιγράφων έργων τέχνης ή εκτυπώσεις για το πωλητήριο του μουσείου. Σημαντική πτυχή κατά την υλοποίηση του έργου, θα αποτελέσει ο καθορισμός ενιαίου σχήματος μεταδεδομένων βασισμένο σε διεθνή πρότυπα, για το σύνολο των συλλογών του MOMus, ώστε να επιτρέψει την αποδοτική διαχείριση και επεκτασιμότητά τους, καθώς και την προσαρμογή τους στις σύγχρονες διεθνείς τάσεις. Παράλληλα, η πράξη θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές δράσεις, οι οποίες θα επιτρέψουν, μεταξύ άλλων, την κατάρτιση σχεδίου παρουσίας - προβολής της δραστηριότητας του MOMus:

-Ενοποίηση υφιστάμενων και νέων ψηφιακών συλλογών μέσω σύγχρονης εφαρμογής διαχείρισης ψηφιακών συλλογών (Digital Asset Management-DAM)

-Ενοποιημένος νέος διαδικτυακός τόπος του MOMus και ανασχεδιασμός επιμέρους διαδικτυακών τόπων μουσείων/ διευθύνσεων

-Εφαρμογή για κινητές συσκευές

-Εφαρμογή για οθόνες προβολής (digital signage)

Η υλοποίηση των εφαρμογών και τόπων του έργου, θα επιτρέψει στον νέο φορέα να εφαρμόσει ένα φιλόδοξο σχέδιο παρουσίας - προβολής της δραστηριότητας του σε επιλεγμένους χώρους αυξημένου τουριστικού ενδιαφέροντος στην πόλη της Θεσσαλονίκης και αλλού, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη τόσο στο MOMus όσο και στην τουριστική προβολή της περιοχής γενικότερα.

Ενδεικτικά θα περιλαμβάνεται:

-Xρήση της εφαρμογής για οθόνες προβολής (digital signage) που θα αναπτυχθεί σε οθόνες (το κόστος προμήθειας των οποίων δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας πράξης), οι οποίες θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία της πόλης (ξενοδοχεία, αεροδρόμιο, σιδηροδρομικός σταθμός, λιμάνι, ΔΕΘ κ.ά.) Αντίστοιχα θα προβλέπεται και η περαιτέρω δημιουργία σημείων προβολής σε επιλεγμένα σημεία σε όλη την Ελλάδα.

-Τοποθέτηση στους ίδιους επιλεγμένους χώρους αντιγράφων έργων της συλλογής του MOMus και συγκεκριμένα αναπαραγωγές υψηλής ποιότητας.

-Προβολή του μουσείου και της δραστηριότητας του εκτός Ελλάδος.

 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα