Εκπόνηση τιμολογιακής μελέτης για τους επισκέψιμους χώρους και μουσεία

13 Dec 2023, 07:45 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Εκπόνηση τιμολογιακής μελέτης για τους επισκέψιμους χώρους και μουσεία

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων ανέθεσε την εκπόνηση τιμολογιακής μελέτης για τους επισκέψιμους χώρους και μουσεία που βρίσκονται υπό τη διαχείριση του.

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας θα γίνει προμελέτη για τις βασικές αρχές τιμολογιακής πολιτικής & φάσεις εφαρμογής τους. Θα ακολουθήσει μελέτη η οποία θα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: Γενικές Απαιτήσεις, Θεσμικό πλαίσιο Πολιτικής εισιτηρίων, Υφιστάμενη κατάσταση, Τουριστικοί Παράγοντες - ανάλυση δεδομένων, Οικονομικοί Παράγοντες - ανάλυση δεδομένων, Έρευνες και Ερωτηματολόγια σε επαγγελματίες του χώρου.

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα