Διατήρηση αρχαιοτήτων και δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής στα Αστέρια Γλυφάδας

07 Nov 2023, 07:16 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Διατήρηση αρχαιοτήτων και δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής στα Αστέρια Γλυφάδας

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου Πολιτισμού ενέκρινε τη διατήρηση αρχαιοτήτων και την ανάδειξη αυτών, στο πλαίσιο δημιουργίας πολιτιστικής διαδρομής εντός της έκτασης του συγκροτήματος Αστέρια Γλυφάδας.

Οι όροι που ετέθησαν μεταξύ άλλων έχουν ως εξής:

- Να διατηρηθεί ορατό τμήμα αρχαίας οδού πλησίον της βόρειας εισόδου του τουριστικού συγκροτήματος και να υποβληθεί μελέτη ανάδειξής της, καθώς αποτελούσε σημαντικό μέρος του οδικού δικτύου που οδηγούσε στο λιμάνι της Αιξωνής και στην Παλαιοχριστιανική βασιλική της Γλυφάδας. Οι υπόλοιπες αρχαιότητες να καταχωθούν σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τα υλικά που περιγράφονται στην Τεχνική έκθεση και κατόπιν υποδείξεων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων.

-Να κατασκευαστεί η εξωτερική περίφραξη του συγκροτήματος ανατολικά του υπό ανάδειξη τμήματος της αρχαίας οδού. Οι δοκοί θεμελίωσης της περίφραξης να εδραστούν σε αυτοτελή πέδιλα που θα θεμελιώνονται σε σημεία όπου δεν υπάρχουν ευρήματα.

Να αποσπαστεί ο κλίβανος που βρέθηκε νότια του Καφέ-Μπαρ ‘Dreams’, λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στο περιβάλλον εύρεσής του, σε επίπεδο χαμηλότερο της στάθμης της θάλασσας, να μεταφερθεί σε άλλη περιοχή.

- Να τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης επί της πορείας του δημόσιου ποδηλατόδρομου/πεζόδρομου, που διέρχεται ανατολικά της περίφραξης του γηπέδου του τουριστικού συγκροτήματος. Οι πινακίδες να κατευθύνουν τον επισκέπτη προς τις εισόδους που οδηγούν στα πλατώματα θέασης των αρχαίων εντός του συγκροτήματος.

-Να εξασφαλιστεί σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα ασφαλούς εγγύς προσέγγισης των ορατών αρχαιοτήτων και των θέσεων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος από τον επισκέπτη μέσω των

πλατωμάτων θέασης. Το σύνολο των άνω προβλέψεων να περιληφθεί στο τελικό σχέδιο οριζοντιογραφίας της Πολιτιστικής διαδρομής που θα θεωρηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του υπουργείου Πολιτισμού

-Το υλικό πληροφόρησης των ενημερωτικών πινακίδων να παραχθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, η οποία θα θέσει τις κατευθύνσεις σχετικά με την τελική γραφιστική μορφή. Το τελικό προϊόν των ενημερωτικών πινακίδων και των πινακίδων σήμανσης να είναι δίγλωσσο (ελληνικά και αγγλικά) και να περιλαμβάνει το λογότυπο του Υπουργείου. Η ακριβής θέση και ο προσανατολισμός των πινακίδων να καθοριστεί σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων.

- Να εκπονηθεί μουσειογραφική μελέτη για την προβολή των ευρημάτων και της ιστορικής πληροφορίας, προς ενημέρωση του κοινού, με δαπάνη της εκμισθώτριας εταιρείας και σε συνεργασία με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, η οποία θα υποβάλει αντίστοιχα τη μουσειολογική μελέτη.

- Η φύλαξη των οικίσκων και των χώρων επίσκεψης κοινού να αποτελεί ευθύνη της εκμισθώτριας εταιρείας και να γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα