Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας | Ευροβαρόμετρο: Τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι

10 Oct 2023, 11:59 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ

TornosNews.gr

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας | Ευροβαρόμετρο: Τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Την παραμονή της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας, μια νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου αποκάλυψε ότι εννέα στους δέκα ερωτηθέντες (89 %) θεωρούν την προαγωγή της ψυχικής υγείας εξίσου σημαντική με την προαγωγή της σωματικής υγείας.

Παράλληλα, λιγότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες συμφωνούν ότι τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας λαμβάνουν το ίδιο επίπεδο φροντίδας με τα άτομα που πάσχουν από σωματική πάθηση. Επιπλέον, σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες (46 %) βίωσαν συναισθηματικό ή ψυχοκοινωνικό πρόβλημα, όπως το αίσθημα κατάθλιψης ή άγχους, κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Σύμφωνα με την έρευνα, από αυτούς τους ερωτηθέντες, περισσότεροι από τους μισούς (54 %) με πρόβλημα ψυχικής υγείας δεν έλαβαν βοήθεια από επαγγελματία. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι είναι ζωτικής σημασίας να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ψυχική υγεία σε επίπεδο ΕΕ.

Σήμερα, η κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, θα διοργανώσει διάσκεψη υψηλού επιπέδου για την ψυχική υγεία, με βάση την «Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ψυχικής υγείας» που παρουσίασε η Επιτροπή τον Ιούνιο του 2023. Στην εκδήλωση θα παραστεί η Αυτής Μεγαλειότητα η Βασίλισσα των Βέλγων, καθώς και εκατοντάδες εκπρόσωποι θεσμικών οργάνων της ΕΕ, εθνικών κυβερνήσεων, ευρωπαϊκών οργανώσεων και άλλων ενδιαφερόμενων εταίρων.

Αυξημένη πίεση στην ψυχική υγεία

Το Ευρωβαρόμετρο, που δημοσιεύτηκε χθες, επιβεβαιώνει ότι πρόσφατα γεγονότα, όπως η πανδημία COVID-19, η επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η κλιματική κρίση και άλλες κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις, έχουν επιδεινώσει τα ήδη χαμηλά επίπεδα ψυχικής υγείας στην Ευρώπη. Πριν από την πανδημία COVID-19, ένας στους έξι ανθρώπους στην ΕΕ αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και η κατάσταση επιδεινώθηκε. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες απάντησαν ότι τα πρόσφατα παγκόσμια γεγονότα έχουν επηρεάσει την ψυχική τους υγεία «σε κάποιον βαθμό» (44 %) ή σε «μεγάλο βαθμό» (18 %).

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες (60 %) πιστεύουν πως οι σημαντικότεροι παράγοντες για την επίτευξη καλής ψυχικής υγείας είναι πρώτα οι συνθήκες διαβίωσης, με δεύτερη την οικονομική ασφάλεια (53 %). Περίπου το ένα τρίτο των Ευρωπαίων θεωρούν ότι η επαφή με τη φύση και τους χώρους πρασίνου (35 %), οι συνήθειες ύπνου (35 %), η σωματική άσκηση (34 %) και οι κοινωνικές επαφές (33 %) συμβάλλουν καθοριστικά στην καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, σε όλα τα κράτη μέλη, η μεγάλη πλειονότητα πιστεύει ότι η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική υγεία των νέων.

Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να συμβάλει περισσότερο στη βελτίωση της ψυχικής υγείας των Ευρωπαίων πολιτών, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων επέλεξαν την απάντηση «βελτιώνοντας τη συνολική ποιότητα ζωής» (45 %), και στη συνέχεια «βελτιώνοντας τη στήριξη των ασθενών με ψυχικές νόσους και την πρόσβασή τους στη διάγνωση, τη θεραπεία και τη φροντίδα» (37 %) και «στηρίζοντας την ψυχική υγεία των πλέον ευάλωτων» (35 %).

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα