Ευρωβαρόμετρο | Οι Ευρωπαίοι εγκρίνουν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

12 Sep 2023, 10:23 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ

TornosNews.gr

Ευρωβαρόμετρο | Οι Ευρωπαίοι εγκρίνουν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η έρευνα του Έκτακτου Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε σήμερα δείχνει τη θερμή στήριξη των Ευρωπαίων για τα μέτρα που λήφθηκαν κατά το περασμένο έτος για την προστασία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων από την αστάθεια των τιμών της ενέργειας, καθώς και για τις δράσεις με στόχο την προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας και της πράσινης μετάβασης. Επιβεβαιώνει επίσης την ευρεία συναίνεση μεταξύ των πολιτών της ΕΕ υπέρ της ενίσχυσης της βιομηχανίας καθαρής τεχνολογίας με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και υπέρ των δράσεων που ανέλαβε η ΕΕ ως απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το 86 % θεωρούν ότι ήταν σημαντικό να αναληφθούν πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να περιοριστούν οι άμεσες επιπτώσεις στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις από την αύξηση των τιμών της ενέργειας κατά το περασμένο έτος.

Πάνω από οχτώ στους 10 υποστηρίζουν αυτή την άποψη αναφορικά με την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων (86 %), τη διευκόλυνση της από κοινού αγοράς φυσικού αερίου από τα κράτη μέλη της ΕΕ για τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού (82 %), τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων με άλλους παγκόσμιους παράγοντες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η Αυστραλία (81 %), τη μείωση των υπέρμετρων εμπορικών εξαρτήσεων από χώρες όπως η Ρωσία ή η Κίνα (80 %) και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας καθαρής τεχνολογίας (80 %).

Τα μέτρα της ΕΕ που αποσκοπούν στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού με παράλληλη προστασία των καταναλωτών (77 %) και στην αύξηση της ανθεκτικότητας της ενωσιακής οικονομίας θεωρούνται σημαντικά από το 77 % και το 76 % αντίστοιχα των ερωτηθέντων.

Όσον αφορά τη μελλοντική δράση, το 86 % πιστεύουν ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η πληρότητα της αποθήκευσης φυσικού αερίου στην ΕΕ ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος έλλειψης, το 85 % ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει την παραγωγή καθαρών τεχνολογιών εντός των κρατών μελών και το 79 % ότι τα μέτρα της ΕΕ θα πρέπει να στοχεύουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Το 75 % όσων απάντησαν πιστεύουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να χρηματοδοτήσει κοινά αμυντικά έργα με στόχο την ανάπτυξη στρατηγικών αμυντικών δυνατοτήτων και τεχνολογιών.

Επιπλέον, η μεγάλη πλειονότητα των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία αποδεικνύει πως είναι αναγκαίο η ΕΕ να διασφαλίσει την ενεργειακή και οικονομική της ασφάλεια (85 %), καθώς και να αυξήσει τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών (75 %), συνεχίζοντας παράλληλα να επιδεικνύει αλληλεγγύη προς την Ουκρανία (71 %).

Οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να τάσσονται υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας και των Ουκρανών. Το 86 % εγκρίνουν τη συνέχιση της παροχής ανθρωπιστικής στήριξης από την ΕΕ στους πληγέντες από τον πόλεμο, το 77 % δέχονται την υποδοχή στην ΕΕ των ανθρώπων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, το 71 % στηρίζουν την επιβολή οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Σχεδόν τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων, 67 % και 65 % αντίστοιχα, πιστεύουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει την πορεία της Ουκρανίας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την ένταξή της στην ενιαία αγορά. Τέλος, το 65 % τάσσονται υπέρ της χρηματοδοτικής και οικονομικής στήριξης της Ουκρανίας, ενώ το 57 % πιστεύουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει την αγορά και την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού και εκπαίδευσης στην Ουκρανία.

Ζητήθηκε επίσης από τους πολίτες να απαντήσουν, για μια σειρά από αξίες, αν ενσωματώνονται καλύτερα από την ΕΕ, από άλλες χώρες του κόσμου ή εξίσου και από τις δύο. Περίπου οι μισοί πιστεύουν ότι η ΕΕ ενσαρκώνει καλύτερα τον «σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών» (53 %), την «κοινωνική ισότητα και ευημερία» (50 %), την «ανεκτικότητα και το ανοιχτό πνεύμα προς τους άλλους» (49 %) και την «ειρήνη» (48 %), ενώ ακολουθούν αμέσως μετά η «αλληλεγγύη προς τις χώρες εντός και εκτός της ΕΕ» (46 %) και ο «σεβασμός της φύσης και η προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος» (45 %). Για καθεμία από αυτές τις αξίες, περίπου ένας στους έξι ερωτηθέντες πιστεύει ότι άλλες χώρες τις ενσωματώνουν καλύτερα, ενώ περίπου ένας στους τέσσερις θεωρεί ότι εκπροσωπούνται τόσο από την ΕΕ όσο και από άλλες χώρες.

 Ιστορικό
Η έρευνα του Έκτακτου Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες της ΕΕ το 2023 διεξάχθηκε στα 27 κράτη μέλη από τις 24 έως τις 31 Αυγούστου 2023. 26.514 πολίτες της ΕΕ ερωτήθηκαν διαδικτυακά.

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα