Ευρωβαρόμετρο | Η πρακτική άσκηση βοηθά τους νέους να βρουν την πρώτη τους εργασία

03 May 2023, 13:37 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ

TornosNews.gr

Ευρωβαρόμετρο | Η πρακτική άσκηση βοηθά τους νέους να βρουν την πρώτη τους εργασία

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Μια νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου δείχνει ότι η πρακτική άσκηση αποτελεί σημαντικό εφαλτήριο για τους νέους στην αγορά εργασίας. Τέσσερις στους πέντε νέους (78 %) που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία πρακτική άσκηση, ενώ για έναν στους πέντε (19 %) η πρώτη επαγγελματική τους εμπειρία ήταν πρακτική άσκηση. Επτά στα δέκα άτομα (68 %) βρήκαν εργασία μετά από πρακτική άσκηση, με περισσότερους από τους μισούς (39 %) να υπογράφουν σύμβαση με τον ίδιο εργοδότη, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Η σαφής πλειοψηφία των νέων Ευρωπαίων (76 %) που συμμετέχουν στην έρευνα συνολικά συμφωνούν ότι κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης έμαθαν πράγματα που τους αποδείχθηκαν χρήσιμα στον επαγγελματικό τομέα. Το 58 % των ερωτηθέντων δήλωσε επίσης ότι ο πάροχος πρακτικής άσκησης ή άλλος εμπλεκόμενος οργανισμός τους στήριξε κατά την αναζήτηση εργασίας.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι πάνω από τους μισούς (55 %) από τους νέους Ευρωπαίους που κάνουν πρακτική άσκηση έλαβαν οικονομική αποζημίωση, γεγονός που δείχνει αύξηση σε σύγκριση με το 40 % στην έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του 2013 για την πρακτική άσκηση. Στο 70 % των περιπτώσεων αυτών, ο εργοδότης κατέβαλε τον μισθό ή άλλη οικονομική αποζημίωση. Το 61 % των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είχε πλήρη (33 %) ή μερική (28 %) πρόσβαση στην κοινωνική προστασία κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Τα πορίσματα της έρευνας, μαζί με τα αποτελέσματα πρόσφατης αξιολόγησης θα τροφοδοτήσουν την προετοιμασία μιας πρωτοβουλίας της Επιτροπής για την επικαιροποίηση του πλαισίου ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης ως βασικό παραδοτέο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων. 
 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα