Οι ισχυροί δεσμοί Ελλάδας - Γαλλίας σε εμπόριο και τουρισμό

11 Sep 2022, 08:01 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Οι ισχυροί δεσμοί Ελλάδας - Γαλλίας σε εμπόριο και τουρισμό

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία, κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, ακολουθούν μία εντυπωσιακά ανοδική πορεία.

Η επίδοση του 2021 αποτελεί την υψηλότερη της πενταετίας με συνολική αξία που διαμορφώθηκε σε 1,852 δισ. ευρώ (4%), συνεχίζοντας τη θεαματική αύξηση που είχαν καταγράψει τα έτη 2018 (31%) 2019 (17,5%) και 2020 (49,5%).

Πιο συγκεκριμένα, το διμερές εμπόριο Ελλάδας-Γαλλίας κατέγραψε αύξηση της τάξης του 14,9% κατά το έτος 2021 σε σχέση με το έτος 2020. Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο όγκος εμπορίου των δύο χωρών διαμορφώθηκε σε 4,4 δισ. ευρώ. Οι ελληνικές εξαγωγές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, σημειώνοντας οριακή αύξηση της τάξης του 4,25% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα και διαμορφώθηκαν σε 1,852 δισ. ευρώ. Οι εισαγωγές της Ελλάδας από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 24,1% και διαμορφώθηκαν σε 2,6 δισ. ευρώ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο, το οποίο παραμένει ελλειμματικό για τη χώρα μας, άγγιξε τα 726 εκατ. ευρώ.

Η Γαλλία συγκαταλέγεται παραδοσιακά και μεταξύ των χωρών που επιδεικνύουν έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2020 το απόθεμα γαλλικών άμεσων ξένων επενδύσεων ανήλθε σε 2,73 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 78% σε σχέση με το 2019 και καταλαμβάνοντας την 4η θέση μεταξύ των ξένων άμεσων επενδυτών στην Ελλάδα (προηγούνται Ολλανδία, Γερμανία και Λουξεμβούργο) με μερίδιο 8,06% επί του συνόλου των ΑΞΕ στη χώρα μας.

Οι προτεραιότητες των γαλλικών επιχειρήσεων ως προς την Ελλάδα, σύμφωνα με την ως τώρα δραστηριοποίησή τους, αφορούν: τη βιομηχανία, την ενέργεια, τις βασικές υποδομές (δημόσια έργα –αυτοκινητόδρομοι), τις μεταφορές (ειδικότερα τους σιδηροδρόμους), τις ασφαλιστικές υπηρεσίες, τον τουρισμό, τα καταναλωτικά προϊόντα, τα δίκτυα διανομής, καθώς και τον τομέα του φαρμάκου.

Στο μεταξύ, το 2021, έπειτα από μια δραματική μείωση που υπέστησαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά το αμέσως προηγούμενο έτος, λόγω των συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις της Ελλάδας από τη Γαλλία κατέγραψαν αξιοσημείωτη αύξηση κατά 169,9% και διαμορφώθηκαν στα 991,7 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, το σχετικό βάρος των εισπράξεων από τη Γαλλία αυξήθηκε σημαντικά, ενώ η χώρα έρχεται 4η ως προς το ύψος της δαπάνης που κατέβαλε στην Ελλάδα, μετά τη Γερμανία, την Πολωνία και την Ιταλία, λόγω του γεγονότος ότι τα ταξίδια από χώρες εκτός Ε.Ε., και δη τις ΗΠΑ, υπέστησαν σημαντικούς περιορισμούς λόγω της πανδημίας.

Να σημειωθεί ότι κατά το 2022, σύμφωνα με τις θερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ιούλιος 2022), η γαλλική οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 2,4%, πρόβλεψη ταυτόσημη με αυτήν του ΟΟΣΑ και σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με την πρόβλεψη του Ιουνίου από την Τράπεζα της Γαλλίας (2,3%). Ο χαμηλότερος ρυθμός μεγέθυνσης του γαλλικού Α.Ε.Π. για το τρέχον έτος σε σχέση με πέρυσι πρέπει να ιδωθεί υπό το πρίσμα της αύξησης των τιμών στην ενέργεια και στις πρώτες ύλες καθώς και των διαταραχών στις διεθνείς αλυσίδες αξίες, παράγοντες που επιδεινώθηκαν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και των οποίων οι επιπτώσεις αποτυπώνονται και στην αναθεωρημένη προς τα κάτω πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αύξηση του Α.Ε.Π. στην Ε.Ε. για φέτος κατά 2,7% (έναντι 4% αρχικά).

Oι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Παρίσι. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα