Οι εκτιμήσεις για την πορεία της ισπανικής οικονομίας την τριετία 2024-26

20 Mar 2024, 07:05 | ΑΓΟΡΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Οι εκτιμήσεις για την πορεία της ισπανικής οικονομίας την τριετία 2024-26

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η Τράπεζα Ισπανίας στην τελευταία της έκθεση εκτιμήσεων για την πορεία της ισπανικής οικονομίας,  προβλέπει ρυθμούς ανάπτυξης της τάξεως του 1,9% για το 2024 (κατά 3 δέκατα της ποσοστιαίας μονάδας ανώτερο της προηγούμενης πρόβλεψής της), 1,9% για το 2025 και 1,7% για το 2026, αντίστοιχα.

Η Κεντρική Τράπεζα αναφέρεται σε ικανοποιητική πορεία ανάπτυξης το δ΄ τρίμηνο του προηγούμενου έτους στο 0,6% σε τριμηνιαία βάση, καθώς και στον ετήσιο αναπτυξιακό ρυθμό 2,5% που επετεύχθη το 2023 υπερβαίνοντας τις συντηρητικές προβλέψεις και παρά την ενεργειακή κρίση και τις συνέπειες των πολέμων σε Ουκρανία και Λωρίδα Γάζας.

Αναφορικά με το 2024 και ειδικότερα για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, η Τράπεζα Ισπανίας εκτιμά ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομικής δραστηριότητας θα επιβραδυνθεί ελαφρώς, πιθανότατα στο 0,4% σε τριμηνιαία βάση, όπως διαφαίνεται από τη μέχρι τώρα συμπεριφορά των μακροοικονομικών μεταβλητών όπως η απασχόληση, η κατανάλωση και το επίπεδο εμπιστοσύνης και προσδοκιών των επιχειρήσεων. Η Κεντρική τράπεζα εκτιμά ότι συνολικά το 2024 η απασχόληση στην Ισπανία θα διατηρήσει τον δυναμισμό της -κυρίως εξαιτίας της εισροής ξένου εργατικού δυναμικού- ενώ εκτιμά ότι το επίπεδο δανειακής χρηματοδότησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα εμφανίζει σημεία «αδυναμίας». Η Τράπεζα Ισπανίας κάνει λόγο για διατήρηση του δυναμισμού της ιδιωτικής κατανάλωσης, για κάποια εξασθένιση των επιχειρηματικών επενδύσεων στο ξεκίνημα του τρέχοντος έτους, αλλά αντιθέτως για ενίσχυση των επενδύσεων στην αγορά ακινήτων. Επιπλέον, εκτιμάται ότι ο τομέας του εξωτερικού εμπορίου θα εξακολουθήσει να παράγει θετικά αποτελέσματα, τόσο όσον αφορά τα αγαθά, όσο και τις υπηρεσίες.

Η Κεντρική Τράπεζα εκτιμά εξάλλου ότι η μερική παράταση ισχύος, εντός του 2024, ορισμένων μέτρων εισοδηματικής στήριξης ενόψει της ανόδου του επιπέδου τιμών, θα μπορούσε να απαιτήσει από το ισπανικό Κράτος αντισταθμιστικές ενέργειες δημοσιονομικής αναπροσαρμογής. Τα

περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων παραμένουν σε επίπεδα συγκρίσιμα με εκείνα προ πανδημίας, με ισχυρές ωστόσο διαφοροποιήσεις μεταξύ διαφορετικών κλάδων της οικονομίας.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, η Κεντρική Τράπεζα εκτιμά ότι ο ετήσιος ρυθμός του θα ανέλθει σε 2,7% το τρέχον έτος (αναθεωρημένος προς τα κάτω κατά 6 δέκατα της ποσοστιαίας μονάδας έναντι της προηγούμενης εκτίμησης), σε 1,9% το 2025 και σε 1,7% το 2026, αντίστοιχα. Για το 2024, η Τράπεζα Ισπανίας προβλέπει ρυθμούς μεγέθυνσης της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 2,3%, της δημόσιας κατά 1,2%, των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία κατά 0,4%, των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 1,7% και των εισαγωγών κατά 2,1%, ενώ η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί κατά 2%. Ο δείκτης ανεργίας το 2024 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 11,6%, το δημοσιονομικό έλλειμμα σε 3,5% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος σε 106,5% του ΑΕΠ.

  • Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στη Μαδρίτη.
Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα