Πως αντιμετωπίζει η Γερμανία το πρόβλημα της έλλειψης διαθέσιμων κατοικιών

22 Feb 2024, 07:44 | ΑΓΟΡΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Πως αντιμετωπίζει η Γερμανία το πρόβλημα της έλλειψης διαθέσιμων κατοικιών

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Στο πλαίσιο της πολιτικής της γερμανικής κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την έλλειψη κατοικιών στη χώρα δρομολογήθηκαν διάφορα προγράμματα προώθησης αντιμετώπισης του φαινομένου μέσω της κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας KfW.

Ωστόσο η εφαρμογή τους επηρεάστηκε από δημοσιονομικούς περιορισμούς και νομικά εμπόδια. Ειδικότερα, κατόπιν αποφάσεως του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου και της συναφούς αναθεώρησης του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού για το 2024, αναμένεται ότι τα συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης θα εφαρμοστούν σε βάθος χρόνου.

Μια επισκόπηση των σημαντικότερων προγραμμάτων αναλύεται ως εξής:

Πρόγραμμα για την κατασκευή νέων κατοικιών με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και την ενεργειακή αποδοτικότητα

Το πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση σε ιδιώτες και επιχειρήσεις για την κατασκευή κατοικιών αποδοτικότητας όπου απαιτείται μόνο το 40 % της ενεργειακής ζήτησης ενός συνηθισμένου σπιτιού («Efficiency House 40»). Η επιδότηση περιλαμβάνει δάνεια ύψους έως 100.000 ή έως 150.000 ευρώ εάν υποβληθεί πιστοποιητικό με εγγύηση βιωσιμότητας. Για το 2024 προβλέπεται χρηματοδότηση ύψους συνολικά 762 εκατ. ευρώ ενώ ενδέχεται να υπάρξει αύξηση αυτού του ποσού σε 1,7 δισ. ευρώ λόγω της υψηλής ζήτησης, όπως συνέβη το 2023.

Πρόγραμμα για την προώθηση της αγοράς ακινήτων από οικογένειες

Με το πρόγραμμα αυτό, η γερμανική κυβέρνηση ενισχύει την αγορά ακινήτων αποκλειστικά για οικογένειες με ανήλικα παιδιά. Για μια οικογένεια με ένα παιδί, το μέγιστο φορολογητέο ετήσιο εισόδημα ανέρχεται σε 90.000 ευρώ. Για κάθε επιπλέον παιδί προστίθενται επιπλέον το ποσό των 10.000 ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιδότηση αποτελεί η κατασκευή ή η αγορά μιας αποδοτικής κατοικίας «Efficiency House 40», με το ποσό της επιδότησης να ανέρχεται στο ποσό των 220.000 ευρώ. Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει προβλεφθεί ποσό 350 εκατ. ευρώ το 2024.

Πρόγραμμα παροχής κινήτρων για την αναζωογόνηση παλαιών κατοικιών μέσω της αγοράς και ανακαίνισης τους

Πρόκειται για ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα για την αγορά και τη μετατροπή παλαιών κατοικιών σε βιώσιμες, με έναν προϋπολογισμό ύψους 350 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται επίσης σε οικογένειες με ανήλικα παιδιά και αποσκοπεί στην αναζωογόνηση παλαιών κέντρων σε επαρχιακές περιοχές.

Πρόγραμμα για την προώθηση της μετατροπής εμπορικών χώρων σε βιώσιμες κατοικίες

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπει την προώθηση της μετατροπής εμπορικών ή χώρων γραφείου σε κατοικίες με προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ και αναμένεται η έναρξή του το Φθινόπωρο του 2024. Ειδικοί στα οικιστικά επισημαίνουν ότι η μετατροπή θα μπορούσε να δημιουργήσει πολλές νέες ευκαιρίες στέγασης.

  • Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Μόναχο.

 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα