Εγκρίθηκε η σύσταση του κοινωφελούς ιδρύματος Σπύρου και Ελιάνας Κοκοτού

13 Jun 2024, 10:03 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

TornosNews.gr

Εγκρίθηκε η σύσταση του κοινωφελούς ιδρύματος Σπύρου και Ελιάνας Κοκοτού

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Αναμφισβήτητα ο ΣΕΤΕ έχει ταυτίσει την 33χρονη πορεία του με δράσεις που προωθούν τη σύνδεση του τουριστικού τομέα με τον πολιτισμό.  

Ο Σπύρος Κοκοτός, πρώτος πρόεδρος του ΣΕΤΕ, κατά τη διάρκεια της θητείας του σε δύσκολες εποχές για τον ελληνικό τουρισμό ήταν υπέρμαχος αυτής της σύνδεσης. Συγκυριακά η φετινή ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ που πραγματοποιείται σήμερα συνδέεται με το όνομα του πρώτου Προέδρου του ΣΕΤΕ και μία πολιτιστική δράση που συνδέεται με την οικογένεια του καθώς πριν από λίγες ημέρες εγκρίθηκε η σύσταση του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Σπύρου και Ελιάνας Κοκοτού» και η κύρωση του οργανισμού του με την υπογραφή της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών  κ. Κωνσταντίνου Χατζηδάκη και της υπουργού Πολιτισμού κ. Λίνας Μενδώνη.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η σύσταση του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Σπύρου και Ελιάνας Κοκοτού» από την ανώνυμη εταιρεία «Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ελούντα Ανώνυμος Εταιρεία». Το ίδρυμα αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού.

Σκοποί του ιδρύματος είναι:

- Η προβολή του κτήματος και της οικίας του Γεωργίου Βαρούχα στις Δαφνές Ηρακλείου Κρήτης, ως χαρακτηριστικού δείγματος νεοκλασικής αρχιτεκτονικής των αρχών του 20ου αιώνα, καθώς και η παρουσίαση του έργου, της ιστορικής διαδρομής και των τιμητικών διακρίσεων που έχουν λάβει τα μέλη της οικογένειας του Γεωργίου Βαρούχα.

- Η διοργάνωση συναντήσεων, συνεδρίων, διαλέξεων και επιστημονικών ημερίδων, μέσω εντύπων δημοσιεύσεων και εκδόσεων ή διά των μέσων μαζικής ενημέρωσης ή η καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο διάδοση, προώθηση και προβολή της λαογραφικής κρητικής τέχνης και της επίδρασής της στην κρητική παράδοση.

- Η διενέργεια κάθε συναφούς πράξης ή δραστηριότητας, η οποία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, συμβάλλει, διευρύνει ή σχετίζεται με την επίτευξη των σκοπών του ιδρύματος.

Πόροι του ιδρύματος είναι:

- τα πάσης φύσεως έσοδα από την εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων,

-οι τόκοι από τις καταθέσεις του σε τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς,

- οι χρηματικές παροχές ή επιχορηγήσεις, καθώς και οι κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου προς αυτό, εκτός του Ελληνικού Δημοσίου.

Το ίδρυμα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από 3  έως 7  μέλη, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή υπηκοότητας. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα εξής 3 μέλη:

α) Σπύρο Κοκοτό

β) Ελιάνα Κοκοτού

γ) Φώτη Κοκοτό

Ως αναπληρωματικά μέλη του πρώτου τριμελούς Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται κατά σειρά οι:

α) Ηλίας Κοκοτός

β) Μαρίνα Κοκοτού

Τα αναπληρωτικά μέλη καταλαμβάνουν τυχόν κενωθείσα θέση για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρούμενου μέλους.

Στην περίπτωση διεύρυνσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πέραν των 3 πρέπει η πλειοψηφία των μελών του να αποτελείται από κατιόντες του Σπύρου και της Ελιάνας Κοκοτού. Εκτός του περιορισμού αυτού, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγονται μεταξύ των προσώπων που προτείνουν και υποδεικνύουν το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου Κρήτης, το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης Ιδρύματος Καλοκαιρινού, το δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου Κρήτης και ο εκάστοτε Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Δαφνών Ηρακλείου Κρήτης.

Διαβάστε επίσης

Εγκαινιάστηκε το μουσείο Κρητικής Λαογραφίας της οικογένειας Κοκοτού

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα