Τεχνικός Σύμβουλος για προπαρασκευαστικές ενέργειες κατασκευής του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού

31 Jan 2024, 07:34 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Τεχνικός Σύμβουλος για προπαρασκευαστικές ενέργειες κατασκευής του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Με απόφαση της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων ορίστηκε Τεχνικός Σύμβουλος για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες κατασκευής του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης σύμβασης στην εταιρεία «ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.» με αντικείμενο που αφορά στην παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου με σκοπό την υποστήριξη των προπαρασκευαστικών ενεργειών του έργου «Κατασκευή νέου γηπέδου Ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό».

H συνολική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται έως τις 31.08.2024. Το κόστος της σύμβασης, σύμφωνα με υποβληθείσα οικονομική προσφορά της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., μείον των νόμιμων κρατήσεων. Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από ίδιους πόρους της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα