Τι ζητούν οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. με οδηγό

27 Dec 2023, 12:24 | RENT A CAR

TornosNews.gr

Τι ζητούν οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. με οδηγό

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Τα θέματα που ταλανίζουν τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων εκμίσθωσης  Ε.Ι.Χ. με οδηγό έθεσαν στον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού Μύρωνα Φλουρή μέλη της επιτροπής των  Σωματείων Εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. με οδηγό Νησιωτικής Ελλάδας  (Σωματεία Ρόδου, Κέρκυρας, Κυκλάδων, Χανίων και Ηρακλείου Κρήτης).

Διαβάστε τι αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση:

"...Είναι γεγονός ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήζει ολικής αλλαγής καθώς θέτει ισχυρά εμπόδια στην απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του τουριστικού κοινού με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει την καθολική προσπάθεια για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Δυστυχώς οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης ΕΙΧ με οδηγό που σηκώνουν αποδεδειγμένα μεγάλο βάρος των αναγκών των τουριστικών μεταφορών στη χώρα, αναγκάζονται να δραστηριοποιούνται στα πλαίσια ενός εντελώς παράλογου, δαιδαλώδους, σύνθετου και αντισυνταγματικού νομοθετικού πλαισίου.

Ενός νομοθετικού πλαισίου που επ’ ουδενί δεν σχεδιάστηκε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, μη εναρμονίζοντας την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής μεταφοράς με τα σύγχρονα και διεθνή δεδομένα. Αποτέλεσμα αυτού να υφίσταται προβληματική η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των υψηλών αναγκών στην τουριστική μεταφορά και οι τουριστικές επιχειρήσεις που εκμισθώνουν Ε.Ι.Χ. με οδηγό να γίνονται αποδέκτες διαφορετι- κής ερμηνείας της νομοθεσίας και επιβολής αυθαίρετων προστίμων και κυρώσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης υπήρξε η δέσμευση εκ μέρους του γενικού γραμματέα κ. Φλουρή  που δρα ως επισπεύδον συναρμόδιο Υπουργείο ότι θα πραγματοποιηθούν άμεσα ενέργειες και πρωτοβουλίες κυρίως προς το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών ώστε να δοθούν λύσεις σε επίμαχα ζητήματα ενόψει της νέας τουριστικής σεζόν. Σε κάθε περίπτωση οι τουριστικές επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. με οδηγό της νησιωτικής Ελλάδας θα συνεχίσουν να διεκδικούν την οριστική και καθολική επίλυση των ζητημάτων δια της αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου εξετάζοντας περιοδικά τις εξελίξεις».

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα