Αεροδρόμιο Αθήνας | -4,2% η επιβατική κίνηση το Νοέμβριο έναντι του 2019, -11,7% στο 11μηνο

02 Dec 2022, 14:27 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

TornosNews.gr

Αεροδρόμιο Αθήνας | -4,2% η επιβατική κίνηση το Νοέμβριο έναντι του 2019, -11,7% στο 11μηνο

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου ανήλθε σε 1,6 εκατ., μειωμένη κατά 4,2% σε σύγκριση τα επίπεδα του
Νοεμβρίου 2019. Αναλυτικά, η επιβατική κίνηση εσωτερικού ξεπέρασε τα επίπεδα του Νοεμβρίου 2019 κατά 4,1%, ενώ η διεθνής επιβατική κίνηση εμφάνισε
μείωση της τάξης του 7,7%.

Συνολικά, κατά τους έντεκα πρώτους μήνες του έτους, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου έφτασε τα 21,14 εκατ. και παρέμεινε μειωμένη κατά 11,7% σε
σύγκριση με το 2019. Οι επιβάτες εσωτερικού παρέμειναν κάτω από τα επίπεδα του 2019 κατά 5,5%, ενώ οι διεθνείς επιβάτες κατά 14,4%. 

Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα