Υπουργείο Τουρισμού: Oμάδα εργασίας για τον ΛΟΑΤΚΙ+ τουρισμό

16 Feb 2024, 07:47 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Υπουργείο Τουρισμού: Oμάδα εργασίας για τον ΛΟΑΤΚΙ+ τουρισμό

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Με απόφαση της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη συστάθηκε στο υπουργείο Τουρισμού Ομάδα Εργασίας, για τον ΛΟΑΤΚΙ+ τουρισμό.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι ο συντονισμός των υπηρεσιών του Υπουργείου στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων του Στόχου ΙΙ του ΕΣΔ 2024: «Προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων» καθώς και η διαμόρφωση και ο συντονισμός υλοποίησης πολιτικών και δράσεων του Υπουργείου για την ανάπτυξη και προώθηση του ΛΟΑΤΚΙ+ τουρισμού. Στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας μπορούν να καλούνται και να συμμετέχουν εμπειρογνώμονες του χώρου, εκπρόσωποι ενδιαφερομένων μερών και συναρμόδιων φορέων.

Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας έχουν ως εξής:

- Γεώργιος Παπατζανής, μετακλητός υπάλληλος στο Γραφείο Υπουργού, ως Συντονιστής.

- Σταυρούλα Κεφάλα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Έρευνας του Υπουργείου Τουρισμού, ως μέλος.

- Αγγελική Μιχαλοπούλου, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Συντονισμού του Υπουργείου Τουρισμού, ως μέλος.

- Αθηνά Μπαμπάκου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού, ως μέλος.

- Μαρία Κριθαριώτη, Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού Τουριστικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού, ως μέλος.

- Μαρία Κιάμου, Προϊσταμένη Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου και Διαμόρφωσης Προτύπων Ποιότητας της Δ/νσης Ποιοτικών Προτύπων του Υπουργείου Τουρισμού, ως μέλος.

- Θεμελίνα Καβουκλή, Προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Μονάδων της Δ/νσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ως μέλος.

- Αλεξάνδρα Καψοκαβάδη, υπάλληλος του Τμήματος Σχεδιασμού Τουριστικής Πολιτικής, της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού, ως μέλος

- Ελευθερία Φίλη, Προϊσταμένη Τμήματος Οπτικοακουστικών Μέσων της Δ/νσης Τουριστικής Προβολής του ΕΟΤ, ως μέλος.

- Βασίλης Καραμητσόπουλος, Σύμβουλος στο Οικονομικό Γραφείο της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού.

- Απόστολος Καραμπαϊρης, εκπρόσωπος Τhessaloniki Pride & συντονιστής διοργάνωσης Europride.

- Αθανάσιος Βλαχογιάννης, Εμπειρογνώμονας σε θέματα ΛΟΑΤΚΙ+.

- Λαμπρίνα Βετσοπούλου, Εμπειρογνώμονας σε θέματα ΛΟΑΤΚΙ+.

- Νικολέτα Αποστολοπούλου, υπάλληλος του Υπουργείου Τουρισμού, αποσπασμένη στο γραφείο του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, κάτοχος διδακτορικού τίτλου στο αντικείμενο του ΛΟΑΤΚΙ+ τουρισμού.

Γραμματειακή υποστήριξη θα παρέχει στην Ομάδα η Αικατερίνη Κλαδισίου, υπάλληλος του Γραφείου Συντονισμού Δημοσίων Πολιτικών της Υπηρεσίας Συντονισμού.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα