Νέα ΚΥΑ με τροποποιήσεις στον κανονισμό λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών Υπουργείου Τουρισμού

06 Dec 2023, 13:00 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Χριστίνα Λαΐνοπούλου

Νέα ΚΥΑ με τροποποιήσεις στον κανονισμό λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών Υπουργείου Τουρισμού

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Αλλαγές για το διδακτικό έτος και τη διεξαγωγή των εξετάσεων των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού, περιλαμβάνει τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας, των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού, κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού.

Ειδικότερα, με τη νέα ΚΥΑ τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 9 της υπ' αρ. 12360/12.7.2017 κοινής απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού» ως εξής:

"Το διδακτικό έτος αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου έτους, εφ' όσον έχουν ολοκληρωθεί και οι επαναληπτικές εξετάσεις του έτους. Κατ' εξαίρεση, για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 οι επαναληπτικές εξετάσεις διεξάγονται έως την 15η Δεκεμβρίου 2023. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να μετατίθενται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του τρέχοντος διδακτικού έτους και διεξαγωγής των εξετάσεων και των εκδρομών με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού, μετά από εισήγηση του/της Προϊστάμενου/ης της οικείας Σχολής Ξεναγών".

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα