Περιβαλλοντική έγκριση στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή»

26 Sep 2022, 08:58 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Περιβαλλοντική έγκριση στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή»

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έδωσε Περιβαλλοντική έγκριση στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027.

Οι άξονες προτεραιότητας του προγράμματος είναι Ενεργειακή απόδοση - Προώθηση ΑΠΕ – Ενεργειακές Υποδομές, Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, Αστική αναζωογόνηση, Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων - Μετάβαση στην κυκλική οικονομία, Προστασία βιοποικιλότητας, Τεχνική Βοήθεια.

Όπως αναφέρεται σχετικά για την προώθηση της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης σε νησιωτικές περιοχές υψηλών τουριστικών ροών, στον σχεδιασμό και τη λειτουργία των επενδύσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, θα πρέπει να επιδιώκεται παράλληλη και ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των τομέων της οικονομίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, διατηρώντας ταυτόχρονα την περιβαλλοντική δομή και την πολιτισμική ιδιαιτερότητα της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η τουριστική ανάπτυξη να προσαρμόζεται στις ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος.

Τα κτίρια των επενδύσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, θα πρέπει να ανταποκρίνονται, στο μέγιστο εφικτό βαθμό, στις αρχές της πράσινης δόμησης, της ελαχιστοποιημένης κατανάλωσης ενέργειας και της κυκλικής οικονομίας. Επίσης, για την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας, oι επενδύσεις εντός ή στην περίμετρο αστικών περιοχών θα πρέπει να ενσωματώνουν μέτρα για την ενθάρρυνση και διευκόλυνση χρήση μέσων συλλογικής μετακίνησης, ποδηλάτου και άλλων τρόπων μετακίνησης που διακρίνονται από φιλικότητα προς το περιβάλλον, όπως η ηλεκτροκίνηση.

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα