Δράσεις Επανεκκίνηση Εστίασης & Τουρισμού: Παράταση μέχρι 21 Μαρτίου για τα αιτήματα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης

28 Feb 2022, 14:08 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

TornosNews.gr

Δράσεις Επανεκκίνηση Εστίασης & Τουρισμού: Παράταση μέχρι 21 Μαρτίου για τα αιτήματα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Με τις από 25/02/2022 αποφάσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννη Τσακίρη καθώς και με σχετικές έγγραφες Οδηγίες που δόθηκαν προς τον αρμόδιο Φορέα υλοποίησης ΕΦΕΠΑΕ, αποσαφηνίζονται τα ακόλουθα:

Λόγω ταυτόχρονης λήξης στις 28/2/2022 διαφόρων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων προς τη Δημόσια Διοίκηση, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης στις δράσεις με τίτλο «Επανεκκίνηση Εστίασης» και «Επανεκκίνηση Τουρισμού» παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 21/3/2022 και ώρα 17:00. Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη παράταση είναι η τελευταία που δίνεται στις δράσεις αυτές.

Η μη προσκόμιση των διαφόρων πιστοποιητικών Πρωτοδικείων κατά την υποβολή Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης, καταρχάς δεν επιφέρει την απόρριψη του υποβληθέντος αιτήματος εκάστης ωφελούμενης επιχείρησης καθώς δεν  ευθύνεται η ίδια για τις όποιες καθυστερήσεις έκδοσης των πιστοποιητικών αυτών. Η επιχείρηση δύναται να προσκομίσει τα σχετικά έγγραφα όταν εκδοθούν και η επαλήθευση – πιστοποίηση ολοκληρώνεται με την προσκόμισή τους.

Επίσης, το υπουργείο ενημερώνει τις ωφελούμενες επιχειρήσεις ότι με τις ίδιες αποφάσεις και οδηγίες αποσαφηνίζονται επιμέρους ζητήματα υλοποίησης των εν λόγω δράσεων αναφορικά με τη σχετική με το Πεδίο 367 υποχρέωση των δράσεων.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα